Stockholm 17-18 maj, 2022

Plasma- och urinproteinmönster i klinisk diagnostik

Till anmälan

Information

Pris: 6 800 Pris för medlemmar: 5 800 Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Kursansvarig: Charlotte Gran, Magnus Förnvik Jonsson, Johan Skogö

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper som utför och tolkar proteinelektrofores och vill höja sin kompetens inom området. Den består av en teoretisk del som bland annat berör proteinfraktioner i plasma och urin, metoder och bedömningar samt en praktisk del med övningar och genomgång av fall.

Datum: 17-18 maj
Plats: Karolinska universitetssjukhuset
Kursansvarig: Tanja Wijkmark
Sista anmälningsdag: 18 april. Anmälan är  öppen fram till 2 maj.

Föreläsare:

  • Charlotte Gran Specialistläkare, klinisk kemi, Karolinska universitetssjukhuset
  • Magnus Jonsson Överläkare, Klinisk kemi, Labmedicin, Skåne
  • Johan Skogö Specialistläkare, klinisk kemi, Västerås lasarett

Program

Program (pdf)

Dag 1

09.30
Registrering och fika

10.00
Proteinfraktion introduktion, Magnus Jonsson

11.00
Metoder, proteinfraktionering, Magnus Jonsson

12.00
Lunch

13.00
Metoder immunfix, immunsubtraktion, Magnus Jonsson

14.00
Plasmaproteiner och akutfasprotein, Magnus Jonsson

15.00
Fika

15.30
Plasmaproteiner, Magnus Jonsson

16.00-17.00
M komponentbedömning, Johan Skogö

Dag 2

09.00
Plasmacellssjukdomar, Charlotte Gran

10.00
Fika

10.30
FLC och urinproteiner, Charlotte Gran

12.00
Lunch

13.00
Praktiska övningar, biomedicinsk analytikers  bedömning i praktiken, Johan Skogö

14.30
Fika

15.00
Genomgång av fall, Johan Skogö

16.00
Kursen avslutas

Anmälan

Anmälan har stängt.