Legitimation

legbild

Sedan 1 april 2006 är biomedicinsk analytiker ett legitimationsyrke. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en garanti att du har rätt kompetens, kunskap och är lämplig som person för att arbeta som biomedicinsk analytiker. Alla som ansöker om legitimation kontrolleras i belastningsregistret om vissa typer av brott har begåtts.

För patienten bidrar legitimationen till ökad säkerhet då ditt personliga ansvar blir tydligare med legitimationen. Om du som legitimerad biomedicinsk analytiker skulle begå ett allvarligt misstag som äventyrar patientsäkerheten kan din legitimation återkallas i syfte att skydda patienten och samhället.

Biomedicinsk analytiker är en skyddad yrkestitel och får endast användas av den som har legitimation eller särskilt förordnande. I legitimationen för biomedicinska analytiker ingår det inga skyddade arbetsuppgifter och det innebär att din arbetsgivare kan anställa andra kategorier på laboratoriet, men inte med tjänstebeteckningen biomedicinsk analytiker.

Enligt Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) beviljas biomedicinsk analytikerlegitimation till sökande som har utbildningsbevis som preparatris, laboratris, laborant- eller laboratorieassistent. Alla bestämmelser kring legitimationen finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Hur ansöker man om legitimation?
Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Är du utbildad till biomedicinsk analytiker i ett annat land, så är det socialstyrelsen som gör en bedömning om du kan bli legitimerad eller behöver komplettera din utbildning för att kunna få legitimation.

Ansök om legitimation hos Socialstyrelsen
 • Vanliga frågor om legitimation

  Varför är vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården legitimerade?

  – Legitimationen är ett garantibevis för en viss kunskapsnivå och lämplighet hos personen som utövar yrket. Exempelvis görs alltid en kontroll i belastningsregistret vid prövningen av om en person kan få legitimation.


  Vad innebär en skyddad yrkestitel?

  – Alla 21 stycken legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården har en skyddad yrkestitel. Det innebär att du inte får kalla dig biomedicinsk analytiker utan att ha en legitimation. Detta är reglerat i patientsäkerhetslagen, men det finns undantag och det gäller personer som gör den praktiktjänstgöring som krävs utöver examen för att få legitimation. En läkare under allmän tjänstgöring, AT, får till exempel titulera sig som läkare även om han eller hon inte har erhållit sin legitimation än.


  Vad är ensamrätt till yrket ?

  – Det är fem yrken som utöver skyddad yrkestitel även har ensamrätt till yrket. Det innebär att bara den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket. Det gäller apotekare, barnmorskor, receptarie, läkare
  och tandläkare.


  Vem bestämmer vilka yrkeskategorier som får anställas inom hälso- och sjukvården?

  – Det är en arbetsgivarfråga. Arbetsgivaren bestämmer även vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar en befattning omfattas av. Arbetsuppgifter kan utföras av personer utan legitimation om arbetsgivaren bedömer att de har rätt kompetens för uppgiften. Undantag är arbetsuppgifter som särskilt reglerats i lag eller annan författning.


  Vad innebär särskilt reglerade arbetsuppgifter?

  – Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på den enskildes kompetens..

  Källa:

  Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? (Socialstyrelsen)