Myleom – Benmärg

stp-1-plasmaceller-x60
stp-plasmaceller-dubbelk-x100
stp-plasmaceller-flerk-x100
stp-plasmaceller-normoblaster-x100
stp-plasmaceller-x60
stp-oversiktsbild-x10

Man född -64

Normal cellhalt

Pronormoblaster 0% (0,5-2,0)

Normoblaster 10% (10-23)

Blaster 2,0% (0,5-2,5)

Promyelocyter 2% (2-6)

Myelocyter 5% (10-20)

Metamyelocyt, stav och seg 17% (33-48)

Lymfocyter 10% (7-25)

Monocyter 3% (0-2)

Plasmaceller 52%* (0-2)

Megakaryocyter Normalt antal

Trombocyter Normalt antal

* Kraftig ökad andel. Övervägande mogna former.

Dubbel och flerkärniga plasmaceller ses. Plasmacellshalt

10% över är förenligt med myelom.