Sektionen för Klinisk fysiologi

Sektion för biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi vill lyfta klinfys-perspektivet inom och genom IBL samt verka för en specialistutbildning. Vi arbetar också med kompetensutveckling inom klinisk fysiologi.

Har ni medlemmar förslag på vad sektionen ska arbeta med framöver eller önskemål om kurser?
Kontakta oss gärna på kliniskfysiologi.ibl@gmail.com.

Kontaktuppgifter

  • Information

    Sektion för biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi vill lyfta klinfys-perspektivet inom och genom IBL samt verka för en specialistutbildning. Vi arbetar också med kompetensutveckling inom klinisk fysiologi.

    Har ni medlemmar förslag på vad sektionen ska arbeta med framöver eller önskemål om kurser?
    Kontakta oss gärna på kliniskfysiologi.ibl@gmail.com.

  • Kontaktuppgifter

    Kontaktuppgifter

Nyheter

14 juni 2021

Jonna Adlerteg siktar på OS-final

Efter Tokyo väntar Örebro och tredje terminen på biomedicinsk analytikerprogrammet.

28 maj 2021

IBL:s styrelse och sektionsstyrelser 2021-2023

Onsdag 26 maj hölls IBL:s årsmöte 2021, där val till huvudstyrelse och sektionsstyrelser genomfördes. Lär känna nya och gamla styrelsemedlemmar här.

23 april 2021

Vetenskap: Ny teknik för noggrannare diagnostik

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancersjukdomarna i världen och i Sverige den främst förekommande cancerrelaterade dödsorsaken bland män. I takt med att vi kan ställa allt tidigare diagnos och behandla sjukdomen mer effektivt överlever allt fler.
Mimmi Bjöersdorff skriver här om sin forskning på kombinationen av positronemissionstomografi och datortomografi vid prostatacancerdiagnostik. Förhoppningen är att den nya tekniken ska kunna upptäcka mindre cancermetastaser med större noggrannhet.

15 december 2020

Årets studentuppsats 2020: Differentiering av vild-typ transtyretinamyloidos och hypertensiv hjärtsjukdom

Varje år utser IBL:s vetenskapliga råd årets bästa examensarbete. Alla lärosäten som utbildar biomedicinska analytiker kan nominera ett bidrag, och i konkurrens med flera andra bra bidrag utsågs bidraget från Umeå universitet, ” Differentiering av vild-typ transtyretinamyloidos och hypertensiv hjärtsjukdom”, till Årets studentuppsats 2020. Laboratoriet har ställt några frågor till uppsatsförfattaren Frida Granström.

Fler nyheter
Sektionens styrelse

Sanela Halak

Leg. Biomedicinsk analytiker, enhetschef, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Malmö

”Jag vill engagera mig i att driva professionens utveckling framåt, gällande utbildning samt kompetens- och kvalitetssäkring. Tillsammans med andra kollegor skulle jag vilja göra professionen mer synlig. Det finns ett fantastiskt driv och nytänkande hos mina biomedicinska analytikerkollegor och om vi arbetar tillsammans, rikstäckande, kan vi bidra till professionens utveckling. ”

 


Pia Olofsson

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken, Region Kalmar.

“För mig är möjligheten att engagera mig i IBL ett sätt att kunna bidra till att sätta vår profession på kartan och fortsätta arbetet med att värdera professionen korrekt. Det behövs en reglerad specialistutbildning, lönekarriär och karriärmodeller. Jag vill även försöka få klinisk fysiologi mer uppmärksammat, vår verksamhet är för okänd för omvärlden.”

 


Cecilia Fridolfsson

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken, Region Kalmar

”Jag vill engagera mig i IBL för att driva inrättandet av en reglerad specialistutbildning för både laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, då biomedicinska analytikeryrket har genomgått stora förändrats från endast analys till svarsskrivning samt signering på flertalet kliniker. Att ha tydliga utvecklingsmöjligheter inom professionen är oerhört viktigt för att utbildningen till biomedicinsk analytiker ska vara attraktiv för våra framtida medarbetare. Först när kompetensutveckling kan leda till en reglerad specialistlegitimation även för Biomedicinska analytiker, kan vår profession uppnå sin fulla potential.”

 


 

Sektionen finns även på Facebook: www.facebook.com/iblklinfys