Handledarnätverket

IBL:s nätverk för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning.

För att kunna vara med i nätverket behöver du vara medlem i IBL.
Anslut dig till kvalitetsnätverket i inloggat läge på Mina sidor, eller kontakta IBL:s kansli r e-post kansli@ibl-inst.se.

Kontaktuppgifter

Nätverkets historia

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning.

Men ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet.

I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedicinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum.

Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra handledningsstrategi.