SKKT – Sektionen för klinisk kemi och transfusionsmedicin

Tidigare Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är sedan 2016 en sektion i IBL: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT).
För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT).

Kontaktuppgifter

  • Information

    Tidigare Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är sedan 2016 en sektion i IBL: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT).
    För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

    För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT).

  • Kontaktuppgifter

    Kontaktuppgifter

Sektionens styrelse 2019-2021

 

Ewa Grönvall

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, Gävle sjukhus.

”Det är viktigt att vi på Klinisk kemi och transfusionsmedicin har en kanal att påverka i, att små laboratorier inte glöms bort. Vi utgör trots allt den största delen verksamma biomedicinska analytiker. Jag önskar att vi kan få att fler att utbilda sig till biomedicinska analytiker så att våra labb kan få lite luft för utveckling. Befintlig personal sliter hårt idag.”

 

 

 


Karin Olander

Leg. Biomedicinsk analytiker, huvudhandledare, Laboratoriemedicin i Dalarna, Klinisk kemi i Falun

”Jag vill bidra till att höja kompetensen för biomedicinska analytiker med olika inriktningar. Att hitta kunskapen och dela med oss av den till alla medlemmar. Jag vill att SKKT tillsammans med IBL hittar färdiga eller skapa rbra utbildningsplattformar som alla medlemmar kan dra av nytta av i sitt arbete. Kunskap höjer kvalitén.”

 

 


Ida Branzell

Leg. biomedicinsk Analytiker, Laboratoriemedicinska länskliniken, Klinisk kemi, USÖ

”Frågor jag vill engagera mig i som en del av sektionens styrelse inom klinisk kemi är att öka synligheten för vår yrkesgrupp samt intresset för just klinisk kemi. Det finns även ett behov av en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker, för att öka möjligheterna till karriärs- och kompetensutveckling inom yrket.”

 

 


Sektionens historia

En medlemsavgift – två medlemskap

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) är från och med januari 2016 en sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende på biomedicinska analytikerutbildningens förändringar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för dem med inriktningen klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det har också inneburit att styrelsen haft svårt att nå fram med information om föreningen och att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett bollplank gällande vår disciplin.

Vårmötet

Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlemsavgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och annan input.

Stipendier

Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse av hur stipendiet användes, som kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra texter av vikt för sektionen kan publiceras på sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag till styrelsen.