Studerandemedlemmar

Medlemskapet i IBL är gratis för studerande på biomedicinsk analytikerprogrammet och fram till och med sex månader efter examen.

Kontaktuppgifter

  • Tanja Wijkmark
  • Information

    Medlemskapet i IBL är gratis för studerande på biomedicinsk analytikerprogrammet och fram till och med sex månader efter examen.

  • Kontaktuppgifter

    Kontaktuppgifter

    • Tanja Wijkmark