Nätverksträff Handledarnätverket

handledartraffjanuari2022

Tisdag 25 januari, kl 11-13

Digitalt lunchmöte via TEAMS

Kostnadsfritt för medlemmar i IBL (medlemskap är obligatoriskt)

Anmälan sker i formuläret längre ner på sidan. Har du redan fått och svarat på en inbjudan från nätverksansvarig (Camilla Linder) så behöver du inte anmäla dig i formuläret.

Preliminärt program

  • Presentationsrunda (15 min)
  • Återkoppling från senaste handledarträff (10 min)
  • Vad vill vi ha nätverket till? (15 min)
  • Gemensam TEAMS sida? (10 min)
  • Delgivning av arbetssätt med peer learning under VFU från Karolinska universitetssjukhuset (laboratriemedicininriktning) (20 min)
  • Avslutande diskussion (15 min)

Varmt välkomna! 

Om du vill ha in en punkt på programmet är du välkommen att höra av dig till någon av oss. Ingen fråga (gällande VIL/VFU handledning) är för liten eller för stor för att ta upp i detta forum 

IBLs ledare för handledarnätverket 2022

Camilla Linder

PhD, Leg. Biomedicinsk analytiker,
Adjungerad klinisk adjunkt, Utbildningssamordnare
Klinisk Farmakologi, Huddinge C2:69
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 STOCKHOLM

Andreas Malmgren

Leg. Biomedicinsk analytiker/MSc
och klinisk lärare
Doktorand inom klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
VO Bild och funktion
Skånes universitetssjukhus

 

    Anmäl dig till nätverksträffen