03 april 2019 Nytt från Laboratoriet

Ny på arbetsplatsen på Laboratoriemedicin i Skellefteå

I "En dag på jobbet" berättar biomedicinska analytiker om vad yrket innebär på just deras arbetsplats. Den här gången får vi veta mer om hur hur det är att vara ny på jobbet på ett mindre labb.

mfw_serologi-768x492

På Laboratoriemedicin i Skellefteå arbetar 28 stycken legitimerade biomedicinska analytiker och totalt är vi 30 anställda. Labbet är en dygnet-runt-akutverksamhet som omfattar klinisk kemi och transfusionsmedicin men även viss mikrobiologi. Till exempel snabbtester för malaria, RSV och influensa A/B. Blodcentralen har tappning av blod- och trombocytgivare samt ett serologiskt labb där BAS/ BKS-tester, akutgruppering, barngruppering, samt MG-test utförs. Ett lager med erytrocyter, plasma, trombocyter och caput finns för att tillgodose länssjukhusets behov. På labbet finns även en provmottagning med två provtagningshytter där det i dagsläget finns en undersköterska som arbetar och roterar med legitimerade biomedicinska analytiker.

Rapport från nattpersonalen

Arbetspasset börjar med att man stannar upp i personalrummet för att gå igenom och se vilken placering man har för dagen. Den som börjar först tar rapport från nattpersonalen för att få reda på om något speciellt har hänt eller behöver åtgärdas snabbt. Det kan vara att någon sjukanmält sig, placeringar som behöver ses över, information om något som kommer hända under dagen eller att någon klinik behöver blodkomponenter för en tidig operation eller dylikt. Då Skellefteå Lasarett är ett länssjukhus packas de prover som kommit in under sen kväll och natt och som ska analyseras vid Norrlands universitetssjukhus eller skickas vidare utomläns på morgonen. Prover som inte analyseras i Skellefteå skickas även vid lunch och eftermiddag. Under dagen

analyseras prover enligt standardiserat arbetssätt på samtliga placeringar. Gemensamt är dock att varje placering har uppstart, underhåll och kvalitetskontroller som utförs under dagen. Ingen dag är den andra lik då personalen oftast roterar mellan placeringar dagligen. Arbetsmängden varierar både under dagen och beroende på om det går mot storhelg, sommarsemester, om många operationer är inbokade eller om något trauma kommer in. Man lär sig något nytt varje dag. Då det är så mycket nytt som håller på att hända i branschen måste man ständigt hålla sig uppdaterad vilket gör att man aldrig blir fullärd, det är något som alla håller med om.

Dagtid under inskolningen

Inskolningen tar minst ett år och under den tiden jobbar man endast dagtid för att hinna lära sig alla placeringar för att senare kunna arbeta jourtid och natt. Madelene Fjellström började som semestervikarie på sommaren redan under studietiden och och fick sedan efter examen 2018 fortsätta på tillsvidareanställning då det var och fortfarande är stor efterfrågan på legitimerade biomedicinska analytiker, speciellt på mindre orter. – Jag sökte mig till Skellefteå dels för att jag är uppvuxen här och dels tilltalade ett mindre labb mig då man får mer variation och bredare kompetens. På större sjukhus måste man välja avdelning, här är det ett laboratorium med multipla funktioner – både kemlabb, blodcentral och lite mikrobiologi i ett. Utöver blodcentralens labb och tappning, gör vi allmänkemiska och koagulationsanalyser, alkohol- och droganalyser samt har en hematologisk del där bland annat manuell differentialräkning ingår. Vi har även ett urinlabb där urinanalyser och mikroskopering av sediment utförs, säger Madelene Fjellström.

Varierat på mindre labb

Nu är Madelene snart klar för att påbörja inskolning för jourtid och natt och tycker det känns bra att ha haft gott om tid vid varje placering vid upplärning för att det ska kännas tryggt att jobba ensam nattetid framöver. – Det är en bra arbetsgrupp i varierande ålder och vi finns till för varandra om man behöver hjälp med något. Behöver man hjälp på jourtid ringer vi jourläkare i Umeå. En annan fördel vi har är att vi lägger schemat själva så man kan styra hur man vill lägga upp arbetstiden, om man till exempel gillar att jobba mycket jourtid kan man lägga schemat därefter. Många har inte koll på att jobbet på mindre labb är såpass varierat och kanske drar sig för att söka vilket är jättesynd. Vi har stora pensionsavgångar vilket gör att vi är i behov av att bli fler, så jag tycker det är viktigt att även vi labb på mindre orter lyfts fram!

Framtid

Vi befinner oss just nu i en hektisk fas då vi har mycket nytt på gång. Ny utrustning är på väg in och med det utbildning inom flera områden vilket känns spännande och utmanande. På gång är också fler mikrobiologiska metoder, det talas till exempel om blododlingsskåp, vilket kommer att förbättra jämlikheten i vården för medborgare i regionen.