Nyheter

Kategorier
Arkiv
07 september 2022

Vill du delta vid EPBS:s Studentforum i Helsingfors, Finland?

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu möjlighet att ansöka om deltagande vid EPBS:s studentforum 3-4 november i Helsingfors, Finland. Du kommer att även delta vid EPBS:s endagarskonferens 5 november.

24 augusti 2022

Nätverksträff för handledare

Varmt välkommen till nätverksträff för handledare 22 september kl. 11-13 via Zoom. 

23 juni 2022

Enkät – Var arbetar biomedicinska analytiker 2022?

IBL har skapat en enkät som vänder sig till dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker för att få faktiskt underlag till den bristsituation som idag finns när det gäller biomedicinska analytiker, en bristsituation som förväntas bli värre i och med ökade pensionsavgångar och ökat vårdbehov.

13 juni 2022

Etik: Att arbeta för barnen – med föräldrarna

Att arbeta patientnära är otroligt givande och utmanande.
Vi är många biomedicinska analytiker som arbetar med undersökningar eller provtagning. Och vi har även barn som patienter, hur gärna vi än önskat att de slapp vara just patienter

01 juni 2022

Bäst på test – avsnitt 9: Sophia Godau

Sophia Godau valdes nyligen in i Vårdförbundets förbundsstyrelse, och är därmed den som representerar biomedicinska analytiker där de närmaste fyra åren. Maysae Quttineh och Sophia Godau tar bland annat upp legitimationens betydelse, hur det är att driva biomedicinsk analytikerfrågor hos Vårdförbundet och yrkets löneutveckling.

01 juni 2022

Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

Göteborg och Umeå har levererat varannan vinnare de senaste fem åren,
från vilket lärosäte kommer det vinnande bidraget i år?

19 maj 2022

Etik: Att i bakgrunden hålla huvudet högt medan framtiden är oviss

”Hur skall vi kunna få omvärlden att få kännedom om vår professions existens när vi är för få för att finnas i anknytning till just omvärlden?”

05 maj 2022

Pensionärspanelen: Vilken framgång skulle du vilja fira på en framtida 15 april?

I Pensionärspanelen tar vi vara på erfarenhet och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker. Den här gången pratar vi om vilket tema panelen önskar att vi kan fira på internationella biomedicinska analytikerdagen i framtiden.

26 april 2022

Kallelse till IBL:s årsmöte 2022

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

22 april 2022

IBL Tycker: Varför klassas vi som ett yrke utan krav på högskoleutbildning?

"Biomedicinska analytiker är en viktig, kompetent och välutbildad yrkesgrupp. Vi är redan idag ett bristyrke, där stora pensionsavgångar väntar och vi kommer behöva all hjälp vi kan få för att uppmärksamma yrket som ett bra val för den som ska ut på arbetsmarknaden de närmaste åren. Det minsta vi kan kräva är att åtminstone svenska myndigheter erkänner oss som ett yrke som kräver högskoleutbildning."

Arkiv