02 mars 2020 Veterinärmedicin

Nyhetsbrev 1 för Nätverket BMA VET 2020

Årets första nyhetsbrev från nätverket för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin

Nytt år och nya möjligheter!

Styrgruppen har haft sitt första telefonmöte för 2020. Vi har bestämt plats och datum för nästa Nätverksträff. Vi kommer att vara på Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala den 8-9 oktober, så boka datumet! En inbjudan kommer att komma inom kort, men schemat kommer längre fram. Skicka gärna in önskemål kring innehåll på Nätverksträffen. Det är nätverket som gör till vad det är.

Styrgruppen har fått tillskott av Sara Westin och vi ser fram emot hennes tankar och idéer hur BMA kan lyftas fram ännu mer inom veterinärmedicin. Sara är 24 år och arbetar på Klinisk kemi, UDS, SLU. Hon tog examen 2018.

Varför valde du att börja inom veterinärmedicin?

Jag valde att börja inom veterinärmedicin eftersom det är mindre maskinellt och mer handarbete. Jag har dessutom älskat djur sedan jag var liten och detta verkade som ett yrke där jag får ta till vara på det samtidigt som jag får göra det jag tycker om inom labverksamheten.

Har du någon erfarenhet från humanmedicin?

Förutom praktiken under utbildning så jobbade jag en sommar på Danderyds Sjukhus, klinisk kemi samt lite extratimmar senare under utbildningen på samma ställe.

Varför du vill engagera dig i vår profession?

Jag tycker att vårt yrke är otroligt viktigt men att vi syns alldeles för lite. Dessutom tycker jag att det var väldigt lite information under utbildningen om att man kunde jobba inom veterinärmedicin. Jag vill att vårt Nätverk ska ha ett starkt samarbete oberoende var i Sverige man jobbar där vi hjälps åt med att få vår yrkesgrupp att synas utåt.

Styrgruppen inför 2020 är Caroline Dahlström PRO-cell, Cecilia Angehed CeanLab, Lisa Rosendal-Lindberg SVA, Anna Wiik Hälsinge smådjursklinik, Mariana Cigut Evidensia specialistdjursjukhus Helsingborg och Sara Westin UDS