30 oktober 2019 Veterinärmedicin

Nyhetsbrev 4 från BMA VET 2019

Årets fjärde nyhetsbrev från nätverket för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin

Hösten är här med flera kurser och konferenser

Nätverksträff och SKRUV möte 2019, plats: Evidensia specialistdjursjukhus Helsingborg. Kort beskrivning av dessa dagar, Dag 1 kommer starta före lunch med SKRUV möte, för dem som även vill vara med på det. På em blir det blandade föreläsningar med bakteriologi, antibiotika och ”oral B12 behandling på mag-tarmpatienter”. Strömsholm kommer att presentera ”Mitt labb”. De som vill, kommer även få en rundvandring på Djursjukhuset.

Dag 2 ägnas åt föreläsningar inom blodkemi och efter lunch kommer det att hållas grupp-diskussioner innan vi avslutar. Fundera gärna på vad DU skulle vilja att vi tar upp i grupp. Meddela gärna någon i styrgruppen ditt ämne och fråga, så planerar vi schemat och tid för det. Väl mött!

SVA håller i en kurs: ”Arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen”. Den går 21-25 oktober. Välkommen med en anmälan via formuläret på hemsidan. /Kursledare Åsa

Hepatozoon spp hittas vanligtvis i neutrofilerna, men Biomedicinsk Analytiker Maud på Evidensia Västerort hittade även en Hepatozoon i en monocyt, spännande! ”På hematologikursen med PRO-Cell kommer vi bland annat gå igenom olika blod-parasiter och intracellulära bakterier.”/Caroline

”Veterinärmagazinet” har fått upp intresset för vårt nätverk och har intervjuat Mariana Cigut från Evidensia Helsingborg. Spännande tycker vi! Läs nästa Veterinärmagazin!