23 juni 2020 Nytt från Laboratoriet

Nytt inslag i Laboratoriet – Pensionärspanelen

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar framför sig. Förutom arbetskraft
och kompetens blir arbetsplatserna av med många års viktig erfarenhet. I Pensionärspanelen
tar vi vara på den erfarenheten och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker.
I det här numret frågar vi om de fortfarande skulle välja samma yrke om de skulle välja idag.
Vi kan konstatera och glädjas åt att panelen är enig i att de valde rätt yrke.

Om du skulle välja yrke idag, skulle du då välja samma väg igen?

”Min mamma var med och byggde upp Svenska laboratorieassistentföreningen”

Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Susanne Widell. 74 år, Rockneby

– Jag skulle absolut välja detta yrke igen. Det är spännande och man kan vidareutbilda sig hur långt som man vill. Jag disputerade i hematologi 1994 på Karolinska sjukhuset, det hade jag aldrig gjort om jag inte arbetat där sedan 1978. Nu är jag officiellt pensionär men jobbade fram till och med 2018 med hematologi och transfusionsmedicin. Jag är fortfarande opponent vid examensarbeten i klinisk kemi och föreläser inom hematologi. Det är ett underbart yrke.

Min mamma var laboratorieassistent på Rättskemiska i Solna och lärare i blodgruppsserologi och jag valde nog yrket tack vare det. Hon var med och byggde upp Svenska Laboratorieassistentföreningen tillsammans med Dagmar Hävemark.

 


”Man har ett helt nytt jobb vart femte eller tionde år”

Petra har jobbat som bland annat  studierektor på Hälsohögskolan och laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

Petra Lindberg, 67 år, Jönköping

– Ja, utan tvekan. Jag valde medvetet yrket efter att ha jobbat 1,5 år på ett veterinärmedicinskt laboratorium. Mitt yrkesliv blev mer innehållsrikt än jag vågat drömma om. Den stora utvecklingen inom laboratorier gör att man har ett helt nytt jobb vart femte eller tionde år. Det finns massor av möjligheter för den som vill och att dessutom jobba med något som har en nyckelfunktion för vården och patienterna skapar mening i jobbet. Det är lite synd att det ska behövas en pandemi för att samhället ska börja förstå att det finns en yrkesgrupp som har så stor betydelse.

 

 


”Att kunna jobba i vården utan det direkta patientarbetet har varit perfekt”

Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 2014-2019.

Agneta Colliander, 66 år, Örebro

– Om jag skulle välja yrke i dag hade jag valt utbildning till biomedicinsk analytiker. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Att kunna arbeta inom sjukvården utan att vara i det direkta patientarbetet har varit perfekt. Det finns så många olika arbetsområden att välja på idag, allt från det rent kliniska till en forskarkarriär, jag är verkligen stolt över mitt yrke. När man i ett blodprov kan se att något inte är ok och snabbt larma så att patienten blir rätt omhändertagen ger onekligen en liten kick. Jag valde att avsluta min karriär med att arbeta som chef vilket har varit väldigt stimulerande men kanske hade det varit en liten extra kick om jag även ägnat viss tid åt forskning. Om bara fler hade kännedom om vårt fantastiska yrke skulle det inte vara svårt att fylla utbildningsplatserna.

Fler frågor till Pensionärspanelen