30 september 2019 entreprenörskap, Nytt från Laboratoriet

Nytt nätverk för entreprenörskap

Nu lanseras nätverket för entreprenörskap på initiativ av Lenis Alvarez och Sajjad Saffari, två biomedicinska analytiker som själva tagit steget till eget företagande och som nu vill öka entreprenörsandan inom yrkeskåren

Vi har har ställt några frågor till initiativtagarna som berättar om sitt eget entreprenörskap och vad de hoppas åstadkomma med det nybildade nätverket.

Mer information om nätverket finns på egna webbplatsen www.biomedicinskanalytiker.nu där du som är intresserad kan göra en intresseanmälan.

Berätta om ert eget entreprenörskap

Sajjad Saffari (SS)
– Entreprenörskap för mig är en process där jag får använda alla mina kunskaper och erfarenheter för att skapa praktiska lösningar. Redan under studenttiden intresserade jag mig för att utforska utvecklingsmöjligheter för biomedicinska analytiker. Entreprenörstänket satt även kvar i bakhuvudet som anställd biomedicinsk analytiker. Jag och en kollega försökte bland annat skapa en plattform för att underlätta rekrytering för arbetsgivare och jobbansökningar för sökande i Sverige, ett slags matchning helt enkelt. Tyvärr fungerade det inte den gången, men det gav oerhört mycket att våga testa sin idé. Idag arbetar jag med att utveckla en plattform för förebyggande vård där biomedicinska analytiker har en betydande roll samt prototyputveckling av en medicintekniskt produkt.

Lenis Alvarez (LA)
– Professionellt tror jag på att ständigt utvecklas, därför var jag intresserad av bli egenföretagare. Idén av att ha eget började för nästan två år sedan, på våren 2018 när jag deltog jag i en ”starta eget”-kurs hos nyföretagarcentrum. Efter kursen bestämde jag mig för ansöka om en tjänstledighet eftersom jag behövde tid för att kunna genomfora min idé. Det har varit otroligt intressant och jag har hittat nya förmågor i mig själv som jag inte visste jag hade, självklart innebär entreprenörskap att vara mycket proaktiv, innovativ och flexibel.

Varför behövs ett nätverk för entreprenörsskap (för biomedicinska analytiker)?

LA:
– Jag tycker att det finns oerhört många biomedicinska analytiker med hög kompetens och erfarenhet men dessa kompetenser utnyttjas inte alltid på grund av brist på möjligheter för utveckling. Dessutom skulle nätverket gynna innovationen inom hälso- och sjukvården och det innebär bättre förebyggande vård, diagnostik och behandling.

SS:
– Relationer och nätverkande är bland de viktigaste faktorerna för utveckling inom entreprenörskap. Idag finns inget tydligt sätt för biomedicinska analytiker att träffas, byta erfarenheter och vidareutvecklas inom näringslivet. Därför vill vi skapa en plattform för kommunikation, utveckling och utbildning inom entreprenörskap för biomedicinska analytiker. Innovation och entreprenörstänk behöver uppmuntras mycket mer än vad det görs idag inom landstingen. Vissa har innovationsavdelningar och är mer inriktade för dem som redan har en bra idé. Majoriteten av anställda som har en idé vet inte hur man kommer igång och testar ifall idén är hållbar eller ej.

Vilka är välkomna i nätverket?

SS:
– Alla biomedicinska analytiker som är intresserade av entreprenörskap. Man behöver inte ha någon idé eller förkunskaper. Nätverket kommer att hålla inspirationsföreläsningar där man får träffa andra entreprenörer och affärsrådgivare. Vi kommer även arrangera kurser i hur man startar ett företag, som vad man ska tänka på och hur man börjar. Och viktigast av allt, i nätverket skapar vi en plattform för kommunikation med andra biomedicinska analytiker som engagerar sig inom entreprenörskap. Enda kravet är att man är medlem i IBL.

Finns det många oförlösta entreprenörer där ute, som bara behöver en knuff i rätt riktning?

SS:
– Jag har på olika kurser och seminarier inom entreprenörskap träffat oerhört många som har en lovande idé men inte verktygen för att testa den. Med nätverket vill vi öka “entreprenörsandan” hos biomedicinska analytiker samt förse dem med kunskaper och verktyg för att testa sin idé.

LA:
– Absolut, jag tycker att det finns många personer med fantastiska idéer men vågar inte ta det första steget. Det vet jag eftersom för att vara entreprenör krävs det mycket. Från att ha en affärsidé, reflektera och analysera både möjligheter och risker samt marknaden, till att planera och förverkliga idén. Men framför allt tycker jag att vara entreprenör innebär att våga tro på sig själv och sina förmågor. Dessutom finns oerhört mycket hjälp från seriösa verksamheter som erbjuder kostnadsfri rådgivning till dem som funderar på att starta eget.