Om IBL

IBL:s organisation

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) är biomedicinska analytikers yrkesorganisation.
IBL är en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden och som till stor del drivs av medlemsavgifter.

IBL arbetar för att stärka professionen genom att stödja och utveckla kunskap och kompetens hos landets biomedicinska analytiker. Vi driver utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå och främjar kvalitet, forskning och etik inom kunskapsområdet. Vi samverkar med andra länder i yrkesfrågor på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Vision och fokusområden

VISION:

”IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad”

Fokusområden

I början av september samlades IBL:s styrelse och representanter för IBL:s sektioner för att staka ut riktningen för de kommande årens arbete. Förutom en vision formulerades IBL:s viktigaste frågor och långsiktiga mål:

IBL ska samverka och arbeta drivande för inrättandet av en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

IBL ska bedriva en attraktiv kursverksamhet som svarar mot våra medlemmars behov av kompetensutveckling.

IBL ska inta en tydlig position i samhället och arbeta för att synliggöra våra medlemmars kompetens och profession.

IBL ska vara en attraktiv professionsorganisation där våra medlemmar är viktigast, och erbjuda en kunskapsbank för och om biomedicinska analytiker

IBL ska aktivt följa och påverka utvecklingen inom vårt kunskapsområde biomedicinsk laboratorievetenskap.

IBL ska vara en stark organisation med god ekonomi och framgångsrik marknadsföring.