05 maj 2022 Nytt från Laboratoriet

Pensionärspanelen: Vilken framgång skulle du vilja fira på en framtida 15 april?

I Pensionärspanelen tar vi vara på erfarenhet och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker. Den här gången pratar vi om vilket tema panelen önskar att vi kan fira på internationella biomedicinska analytikerdagen i framtiden.

panelen

”Ett önsketema måste vara kvalitetssäkring av laboratorieanalyser”

Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Susanne Widell. 75 år, Rockneby

– Årets tema (”Testing Times – Biomedical Laboratory Scientists’ Role in the Covid-19 Pandemic”) är bra, många vet inte att det är legitimerade biomedicinska analytiker som gör covid-tester och hur viktigt det är att resultaten är kvalitetssäkrade. Dessutom förstår man inte skillnaden mellan snabbtest och PCR-test, det ät viktigt att belysa. Ett önsketema måste vara kvalitetssäkring av laboratorieanalyser och dess resultat inom klinisk diagnostik, behandling och uppföljning. Det har nyligen visat sig att en del privata labb anställer biomedicinare, undersköterskor, sjuksköterskor och allehanda personal utan adekvat utbildning. Det är en stor risk för patientsäkerheten och jag tror man måste ha ett 15 april-tema som riktar sig allmänheten! Vi måste få upp våra löner så att vi får studenter, och det är viktigt att belysa karriärvägar.

 


”Jag hoppas vi får fira att vi som laboratorier blivit en naturlig och synlig del av vårdprocessen”

Petra har jobbat som bland annat  studierektor på Hälsohögskolan och laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

Petra Lindberg, 69 år, Jönköping

– Jag hoppas vi får fira att vi som laboratorier blivit en naturlig och synlig del av vårdprocessen, eftersom det är den ständiga frågan och utmaningen. Inte förrän dess tror jag vi når dit vi förtjänar, att bli sedda och behandlas med erkänsla generellt. Det jag känner till internationellt i frågan ger mig ingen bild av att det är bättre i andra länder. Även om vi i Sverige har en bra bit kvar så kanske vi kommit lite längre än många andra. Finns det goda exempel på andra håll i världen? I så fall vore det intressant att lära av dessa. Och att försöka ha den frågan som tema 15 april något år.

 


”Att vi efter många års arbete med att försöka påverka i alla instanser äntligen fått gehör för behovet av en reglerad specialistutbildning”

Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 2014-2019.

Agneta Colliander, 67 år, Örebro

– Självklart skulle jag vilja att vi i framtiden kan fira att vi äntligen har fått en reglerad specialistutbildning. Att vi efter många års arbete med att försöka påverka i alla instanser äntligen fått gehör för behovet av en reglerad specialistutbildning, och lyckats få den på plats. Dessutom vill jag fira att de de som genomgått utbildningen fått nya tjänster med mer avancerade arbetsuppgifter och ett rejält lönepåslag.