23 april 2019 chefsnytt, Nytt från Laboratoriet

Rekrytering i fokus När IBL samlade första linjens chefer

Hur löser vi bristen på biomedicinska analytiker? Frågan diskuterades flitigt när IBL och Karolinska Universitetslaboratoriet bjöd in första linjens chefer till en chefskonferens på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

chefsdagen

Under 2018 sjösattes IBL:s nätverk för chefer. Nätverkets syfte är att medlemmarna ska kunna utbyta erfarenheter och diskutera sin arbetssituation, utbildningsinsatser, rekryteringsproblematik och andra gemensamma utmaningar. I slutet av året beslutades det att ett chefsmöte skulle genomföras i början av 2019 och i februari samlades runt 30 deltagare i en fullsatt föreläsningssal på Karolinska Universitetssjukhuset. IBL:s ordförande, och initiativtagare till chefsnätverket, Agneta Colliander var nöjd med uppslutningen trots kort tid från beslut till möte. – Det var riktigt bra uppslutning. Vi skulle dock behöva ha ett till möte för att få med fler chefer från hela Sverige. Nu var de flesta från Mellansverige. Jag tror att det är viktigt för oss chefer att träffas.

Bristen engagerar mest

Agendan innehöll fyra block: Aktuellt läge på arbetsmarknaden, Biomedicinska analytikers specifika kompetens och kunskapsområden, Hur löser vi bristen? och Möjlighet till vidareutbildning/specialisering. Bland annat fick deltagarna en genomgång av hur olika uppläggen på landets biomedicinsk analytikerprogram ser ut. Blocket om hur bristen på biomedicinska analytiker ska lösas var det som väckte störst engagemang hos deltagarna.

– Mest diskussion blir det när vi kommer in på frågor som vem gör vad och svårigheterna i samband med rekrytering. Det är nog våra viktigaste frågor inför framtiden, säger Agneta Colliander som hoppas på ett fortsatt aktivt chefsnätverk i framtiden.

– Jag hoppas att det ska bli ett chefsnätverk som får en bärighet in i framtiden och inte bara en engångsföreteelse och att cheferna också kan vara med och driva specialistfrågan. Jag tror att första linjens chefer måste vara de som visar på behoven inför framtiden. Det är även bra om ett chefsnätverk kan ha en samsyn när det gäller karriärvägar och kompetensstegar. Det blir tydligare för både nya och äldre medarbetare om det blir likriktat. Jag skulle önska att det i framtiden fanns ett ledarforum varje år för chefer inom laboratoriemedicin.

Olika situationer för olika labb

Mötesdeltagaren Elin Darnerud är första linjens chef på Patologi och cytologi i Region Dalarna. Hon tyckte att det kändes viktigt att delta när hon såg agendan för mötet, och sammanfattar dagen som mycket intressant och väl investerad tid. Även hon lyfter blocket om hur bristen ska lösas och vem som gör vad på labben som mest engagerande.

– När det gäller biomedicinska analytikers ansvar och befogenheter har vi på många ställen en situation som inte är önskvärd. Vi chefer har väldigt olika förutsättningar att hantera och hitta lösningar på bristen på legitimerade biomedicinska analytiker. Det drabbar oss i olika utsträckning, både beroende på geografiskt läge och tillgång till övriga yrkeskategorier, storleken på labb och andra faktorer. Med tanke på det hade det varit värdefullt att få ta del av olika perspektiv av hur vi hanterar det idag, såväl som det mer långsiktiga som det fokuserades på. Diskussioner i mindre grupper fanns med på agendan men tiden räckte inte till i slutändan, vilket var synd. Jag tror många upplever att det finns behov av ytterligare chefsdagar på det temat. Det är en av de största utmaningarna vi som chefer står inför i framtiden.