Skriv om din forskning i Laboratoriet

Vill du berätta om din avhandling eller ditt forskningsprojekt?

IBL vill uppmärksamma och sprida forskning som bedrivs av biomedicinska analytiker. Vill du berätta om din avhandling eller ett intressant forskningsprojekt? Via tidningen Laboratoriet når du alla IBL:s medlemmar samt många arbetsplatser och lärosäten.

Medlemmarna läser helst vetenskapliga texter

Enligt vår medlemsenkät som genomfördes bland yrkesverksamma medlemmar 2018 läser 95% av våra medlemmar tidningen laboratoriet, och de allra flesta, 77%, svarar att de helst läser vetenskapliga artiklar.

Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta om vad du vill dela med dig av.

Titta gärna i vårt tidningsarkiv för att inspireras av andras texter. De vetenskapliga texterna ligger alltid i början av tidningen, på sidorna 6-10.

Till tidningsarkivet