08 februari 2023 Okategoriserade

Upprop till nominering av förtroendevalda 2023

Vi söker personer för spännande uppdrag!

crowd-sourcing-154759_1280

Valberedningen söker personer som är intresserade av att vara med i IBL:s styrelse, sektioner eller som vill vara revisor.

Vill du utveckla professionen för biomedicinska analytiker? Vi ser gärna personer med olika bakgrund och yrkeserfarenheter men med en ambition att delta i arbetet att tydliggöra vår yrkesroll.

Den 11 maj 2023 håller IBL sitt årsmöte. Det är alltså dags att fundera på vilka som ska sitta i styrelsen.  Valberedningen vill få in förslag till ledamöter i styrelsen och andra förtroendeposter inom institutet.  Tänk på att få representation från hela Sverige.

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars.
Kontakta Eva Wallander; ecw52@hotmail.com

OBS! Den nominerade skall vara tillfrågad och villig att aktivt medverka i styrelsens arbete runt frågor som utvecklar professionen för biomedicinska analytiker.