12 juni 2023 studentnytt

Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

Dags för alla lärosäten som utbildar biomedicinska analytiker att skicka in ett tävlingsbidrag till " Årets studentuppsats 2023" Studentuppsatsen ska vara på kandidatnivå och skickas in senast den 28 augusti.

essay-1294197_1920

Förra årets vinnaren var från Stockholm. De tidigare fem åren har varannan vinnare kommit från Göteborg och Umeå. Från vilket lärosäte kommer det vinnande bidraget i år?

För att uppmärksamma våra biomedicinska analyti- kerstudenter utlyser IBL:s Vetenskapliga råd årligen en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå. Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, så klart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer därefter att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2023. Studenten som har skrivit den vinnande upp- satsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett present-

kort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag! Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 28 augusti 2023.

Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten. IBL:s Vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.

SKICKA IN TÄVLINGSBIDRAG SENAST 28 AUGUSTI till kansli@ibl-inst.se