22 januari 2020 Nytt från Laboratoriet

Utbildning, ledarskap och matchmaking

Flera nyheter på programmet när IFBLS arrangeras i Köpenhamn i höst

Världskongressen IFBLS hålls vartannat år och lockar biomedicinska analytiker från hela världen. I höst är kongressen sällsynt tillgänglig för oss i Sverige eftersom vårt grannland Danmark är arrangörsland. Som medlem i IBL är du medlem även i IFBLS vilket innebär att du betalar en lägre deltagaravgift. Vi har pratat med Martina Jürs, ordförande i den danska yrkesorganisationen dBIO, om vad man kan vänta sig som deltagare på kongressen som hålls i Köpenhamn 1-5 september. Hon hoppas på stort svenskt deltagande och berättar om att vi bland annat kommer kunna testa ”yrkesdejtning”. Hon uppmuntrar även till att skicka in abstract senast 15 februari. 

martinawebb

Martina Jürs, ordförande i dBIO, hur går förberedelserna inför IFBLS?

–Förberedelserna går riktigt riktigt bra. Vi har satt ihop ett spännande program med många intressanta namn och ämnen. I nuläget har vi gjort klart med 25 inbjuda talare och föreläsare. Bland annat de svenska professorerna Joakim Dillner från Karolinska Institutet och Anette Gjörloff Wingren från Malmö Universitet. Nästa stora uppgift är att välja ut postrar och muntliga presentationer bland inkomna abstracts. Inlämningen pågår till 15 februari så det finns fortfarande tid kvar.

Har ni fått in många abstracts?

– Inte tillräckligt ännu, men det är vanligt att abstracts kommer strax innan deadline. Så vi har gott hopp och uppmuntrar alla att skicka in sina bidrag.

Lämna in ditt abstract här

Kommer det att finnas något för alla på programmet?

– Ja! Programmet spänner över alla inriktningar och specialiteter för biomedicinska analytiker, och tanken är att alla ska kunna ta med sig någonting hem. Från den senaste forskningen till hur man arbetar i laboratorier på andra platser i världen. En nyhet är att vi har valt att göra ett helt spår med ledarskap och utbildning, som löper under hela konferensen. Vi har kallat spåret: ”With a little help from my friends: Management, Education and Learning”. Personligen är det en av sakerna jag ser fram emot mest.

IFBLS-programmet

Blir det några andra nyheter jämfört med tidigare IFBLS-kongresser?

– Jag tycker alltid att det är ett stort nöje när biomedicinska analytiker från hela världen samlas, och jag tror IFBLS 2020 kommer att bli en stor ”professionsfest”. Det ska vara festligt, och vi ska mötas över gränserna både professionellt och kulturellt, därför ska vi göra något extra av de informella mötena och nätverkandet. Vi har bland annat planer på att en slags matchmaking eller ”yrkesdejtning” ska finnas med i IFBLS-appen.

Yrkesdejting, berätta mer om det

– Det ska ske via appen, och tanken är att du skriver in ett ämne som du brinner för eller som du vill lära dig mer om. Kanske finns det till exempel några andra med samma intresse, och då kan man träffas och diskutera ämnet över lunch.

Vad blir höjdpunkten på programmet, enligt dig?

– Det är svårt att svara på, men som jag nämnde så ser jag fram emot spåret med ledarskap och utbildning och att få träffa kollegor från hela världen. Dessutom ser jag fram emot att höra alla presentationer som kan inspirera mig och göra mig klokare. Om jag bara får nämna en höjdpunkt så är det att få träffa biomedicinska analytiker från hela världen och ta del av deras erfarenheter.

Hur många deltagare hoppas ni på?

– Vi hoppas och tror på omkring 800 deltagare och det är på väg åt rätt håll. VI har redan ganska många anmälningar och många har lovat att de ska komma. Och vi hoppas på bra uppslutning från våra svenska grannar på andra sidan sundet.

Slutligen, har du någon hälsning till våra Svenska biomedicinska analytiker som funderar på om de ska besöka IFBLS?

– Jag ser fram emot att träffa många svenska biomedicinska analytiker under IFBLS 2020, och kongressen är dessutom kvalitetssäkrad av svenska ögon. Anne Lindgren Berndt är president för IFBLS och Gabriella Lillsunde Larsson är med i den vetenskapliga kommittén. Det är vi mycket glada för.

Anmäl dig till IFBLS

Ett program för alla

IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson är med i den vetenskapliga kommittén som ansvarar för programmet under IFBLS

IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson ingår i den vetenskapliga kommittén som i ett års tid jobbat hårt för att sätta ihop ett det vetenskapliga programmet till IFBLS 2020. Tillsammans med två danska kollegor ansvarar hon för spåret  ”We can work it out: Practice, development and research in biomedical laboratory science”.

.

Hur anpassar man ett program till en publik från hela världen?

– Vårt uppdrag är att få till ett program där det finns något för alla, samtidigt som vi kan förvänta oss att många danska och nordiska biomedicinska analytiker kommer att delta. Områden som kvalitetsförbättringar och metodutveckling tror vi kan intressera många. Ett av våra teman handlar också om ”eliminering av cervixcancer”, vilket är ett av WHO:s mål för 2030 och som i allra högsta grad är hela världens angelägenhet.

Berätta om arbetet med programmet

– Vi hade ett första möte med den vetenskapliga kommittén i januari 2019, och under året har vi haft regelbundna möten och extensiv mejlkommunikation. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans för att ta fram ett så aktuellt program som möjligt. De flesta föreläsare har tackat ja om de inte haft förehinder, det finns ett stort intresse för att detta i en världskongress för biomedicinska analytiker. Inom just det här spåret har vi valt ut teman som vi tror är aktuella för biomedicinska analytiker både i klinisk verksamhet och inom forskning, exempelvis preanalys, kvalitet, molekylärdiagnostik och antimikrobiell resistens.

”Jag hoppas vi slår norrmännen”

IBL:s ordförande Maysae Quttineh, varför ska man besöka IFBLS i höst?

– IFBLS är den internationella konferensen för biomedicinska analytiker och samlar professionen från alla världens hörn. Man måste få uppleva den kongressen minst en gång under sitt professionella liv, varför inte ta chansen nu när det är så nära. Jag hoppas att vi kan slå norrmännen som alltid är omkring 40 deltagare även när konferensen varit på andra sidan jordklotet. Nu när vi är så nära hoppas jag så klart på att minst 100 av Sveriges drygt 8000 Biomedicinska analytiker tar den här chansen.

Vad hoppas du ta med dig hem från IFBLS?

– Förutom kompetensutvecklingen som programmet bjuder på hoppas jag på att kunna knyta kontakter med andra biomedicinska analytiker som brinner för professionen. Som ordförande i IBL  hoppas jag så klart kunna representera Sverige och hitta samarbetsmöjligheter med andra organisationer som jobbar för samma frågor som oss i Sverige

ifblsbanner