Årets Biomedicinska analytiker

(Läs om utmärkelsen Årets studenthandledare längre ner)

Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets Biomedicinska analytiker” till en person som är värd att uppmärksammas för sina arbetsinsatser. Det kan vara en biomedicinsk analytiker som genom sitt arbete särskilt har skapat patientnytta, tagit fram nya arbetssätt och utvecklat verksamheten, utmärkt sig inom FoU eller som du av någon annan anledning vill visa din uppskattning.

Kriterier:
Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker, yrkesverksam samt medlem av IBL. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Nomineringen får omfatta max 250 ord och bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets Biomedicinsk analytiker. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat. Den som nominerar ska vara medlem i IBL (ej associerad medlem).

Mejla din nominering till kansli@ibl-inst.se senast 15 december 2019.

OBS! Var noga med att lämna tillräckligt med uppgifter så att juryn kan komma i kontakt med er.

Jury:
IBL:s styrelse utgör jury. Juryns beslut kan inte överklagas. Vid eventuell jävssituation kommer berörd jurymedlem inte delta i bedömning.

Charlotte Wigermo, Klinisk kemi, Labmedicin i Region Skåne är Årets biomedicinska analytiker 2018

Tidigare års Årets Biomedicinska analytiker:

2018 – Charlotte Wigermo

2017 – Jorge Hernandez

2016 – Mikaela Kinnunen (laboratoriemedicin) och Elin Svensson (klinisk fysiologi)

 

Årets studenthandledare

_MG_3603swL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På IBL:s årsmöte 2013 beslutades att inrätta en utmärkelse till årets bästa studenthandledare. Syftet med detta är att uppmärksamma den som introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som är student och medlem i IBL kan nominera en eller flera av dina VFU-handledare som också ska vara medlem i IBL.

Kriterier
Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker och yrkesverksam medlem av IBL (ej associerad medlem). Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Nomineringen får omfatta max 250 ord och ska bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets studenthandledare. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat och kontaktuppgifter till dessa. Den som nominerar ska vara medlem i IBL (ej associerad medlem) och ha studerat under nomineringsåret.

Mejla din nominering till kansli@ibl-inst.se senast 15 december 2019.

Tidigare vinnare

Årets studenthandledare 2018 – Britta Willman