Årets biomedicinska analytiker

Vem har utmärkt sig i år?

Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets Biomedicinska analytiker” till en person som är värd att uppmärksammas för sina arbetsinsatser. Det kan vara en biomedicinsk analytiker som genom sitt arbete särskilt har skapat patientnytta, tagit fram nya arbetssätt och utvecklat verksamheten, utmärkt sig inom FoU eller som du av någon annan anledning vill visa din uppskattning.

Kriterier:
Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker, yrkesverksam samt medlem av IBL. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Nomineringen får omfatta max 250 ord och bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets Biomedicinsk analytiker. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat. Den som nominerar ska vara medlem i IBL (ej associerad medlem).

Mejla din nominering till kansli@ibl-inst.se senast 31 december 2022

OBS! Var noga med att lämna tillräckligt med uppgifter så att juryn kan komma i kontakt med er.

Jury:
IBL:s styrelse utgör jury. Juryns beslut kan inte överklagas. Vid eventuell jävssituation kommer berörd jurymedlem inte delta i bedömning.