Årets studenthandledare

Nominera din handledare

På IBL:s årsmöte 2013 beslutades att inrätta en utmärkelse till årets bästa studenthandledare. Syftet med detta är att uppmärksamma den som introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som är student och medlem i IBL kan nominera en eller flera av dina VFU-handledare som också ska vara medlem i IBL.

Kriterier
Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker och yrkesverksam medlem av IBL (ej associerad medlem). Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Nomineringen får omfatta max 250 ord och ska bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets studenthandledare. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat och kontaktuppgifter till dessa. Den som nominerar ska vara medlem i IBL (ej associerad medlem) och ha studerat under nomineringsåret.

Mejla din nominering till kansli@ibl-inst.se senast 31 december 2022.