18 april 2023 Okategoriserade

Vi behöver bli fler!

Debattartikel i Dagens Medicin vill visa hur viktig och betydelsefull vår profession är inom hälso- och sjukvården. Om det är problem med att bemanna laboratorierna med rätt kompetens i ett normalläge, hur skulle då vården fungera i en krigssituation? 

crowd-2045499_1920

Dagens Medicin har publicerat en debattartikel där Maysae Quttineh ordförande i IBL och Gabriella Lillsunde Larsson vice ordförande i IBL med  Sophia Godau och Sineva Ribeiro från Vårdförbundet ger förslag på hur vi kan säkerställa att fler utbildar sig till biomedicinsk analytiker.

Läs debattartikeln här