06 oktober 2020 blogg

Vi toppar fel lista

Igår (5 oktober) släppte Saco rapporten "Lönar sig högre utbildning? – Livslönerapport 2020" där det framgår att biomedicinsk analytiker är det yrke det lönar sig minst att utbilda sig till. IBL:s ordförande Maysae Quttineh efterlyser en satsning på biomedicinska analytiker för att kunna driva en bra hälso- och sjukvård i framtiden.

maysaebloggen2fb

Vem vill inte toppa listor och uppmärksammas för att ha utmärkt sig i något, det låter väl bra?

Men i gårdagens rapport från SACO om lönsamheten i att utbilda sig på högskolan toppar biomedicinska analytiker fel lista. Biomedicinsk analytiker är det yrke det lönar sig minst – ekonomiskt – att utbilda sig till, överst på en ”topplista” där även andra professioner som spelar oerhört viktiga roller under den rådande pandemin finns meDen dåliga lönsamheten är egentligen ingen nyhet. Jag är en av dem som älskar min profession, mina arbetsuppgifter, min arbetsmiljö och min yrkesidentitet som gör nytta för dem vi finns till för. Jag delar den känslan med många kollegor och det har så klart många gånger vägt upp den obefintliga löneutvecklingen.

Läs Sacos rapport ”Lönar sig högre utbildning? – Livslönerapport 2020” här

 

Men coronapandemin har varit en stor prövning för många i sviterna av arbetsbördan som rådde innan och under semestern. I det akuta läget kompenserade man för bristen genom att jobba i olika skift med många timmars övertid. Det fanns ingen tvekan om att alla ville dra sitt strå till stacken oavsett arbetsplats. Men nu vittnas det om utmattning, stora behov av psykisk återhämtning, större andel sjukskrivningar – mitt i kampen för att klara av masstestning med begränsade resurser och brist på personal med rätt kompetens.

Vi är väl medvetna om att man upplevt en unik situation, och kanske är vi nu på väg mot det så kallade normala läget som rådde innan pandemin.

Men vill vi tillbaka till det gamla normala?

Bristen och efterfrågan på biomedicinska analytiker har ökat de senaste åren. Ändå har löneutvecklingen knappast hängt med i den ekonomiska inflationen där allt i samhället blir dyrare. Löneökningar som ligger på ett par procent för en redan för lågt värderad kompetens är inte tillräckligt.

Vi vill inte tillbaka till det gamla normala, en osynlig, dåligt värderad och oprioriterad profession. Vi vill in i ett nytt normalläge, en tid där ett av Sveriges viktigaste jobb – som är nödvändigt för att kunna klara av en pandemi i Sverige och i världen – blir en prioriterad profession i hälso- och sjukvårdssystemen. En profession det satsas på, både löne- och villkorsmässigt genom möjlighet till specialisering. Det kan vara en av de viktigaste investeringarna politiker kan göra för att kunna driva en bra hälso- och sjukvård i framtiden.

Pandemier, förebyggande screeningar, hälsoundersökningar, akut-, cancer- och folksjukdomar kräver en effektiv och kvalitetssäker diagnostik där biomedicinska analytiker är den enda professionen som är utbildad och legitimerad för att kunna utföra analyser och undersökningar på ett patientsäkert sätt.

Pandemier, förebyggande screeningar, hälsoundersökningar, akut-, cancer- och folksjukdomar kräver en effektiv och kvalitetssäker diagnostik där biomedicinska analytiker är den enda professionen som är utbildad och legitimerad för att kunna utföra analyser och undersökningar på ett patientsäkert sätt. Vi behöver få fart på enhetliga och långsiktiga strategier för att rekrytera nya till utbildningen och behålla yrkesskickliga biomedicinska analytiker.

Vi behöver reglerade karriärmöjligheter

Många vidareutbildar sig till både master- och doktorsexamen, men det bygger ofta på eget intresse snarare än arbetsgivarens behov, och att det sker på betald arbetstid är mer undantag än regel trots att vidareutbildningar ger specialistkunskaper som bidrar till att vi kan hantera till en pandemi.

Specialisering måste bli en karriärväg som betalar sig och inte en förlustaffär för den som skaffar sig värdefulla specialistkunskaper som är till nytta för arbetsgivaren. Med specialisttjänster och reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker kan vi vidareutbilda efter behov över hela landet, för en jämlik vård och för en yrkeskår som står inför stora pensionsavgångar där många års erfarenhet och yrkesskicklighet snart försvinner från arbetsplatserna.

Utan oss – ingen säker diagnostik. Det kan bli ett faktum om vi inte har friska medarbetare med utvecklingsmöjligheter och studenter som är villiga att studera till detta livsviktiga yrke. SACO:s rapport lär inte bidra till att fler söker sig till yrket, snarare tvärtom. Därför behövs karriärmöjligheter som gör att det lönar sig att bli biomedicinsk analytiker.

Läs SACO:s rapport här