03 december 2020 Föreningsnyheter, Nytt från Laboratoriet

Vinnaren i IBL:s planschtävling

I samband med 15 april – internationella biomedicinska analytikerdagen – 2020 arrangerade IBL en planschtävling där ni medlemmar ombads ta fram förslag på planscher. Nu presenterar vi det vinnande bidraget.

planschen

Bland många bra planschförslag fastnade IBL:s styrelse för ett bidrag från Katarina Stojanovic i Göteborg. Planscherna är tänkta att kunna sitta i till exempel väntrum på sjukhus eller vårdcentraler för att upplysa allmänheten om vad biomedicinska analytikeryrket
innebär.

Till att börja med finns planscherna för eget tryck eller utskrift (se nedan).

Tryck eller skriv ut

Planschen finns i två versioner, en med utfall för eget tryck och en med vit kant som lämpar sig för utskrift, i formaten A2, A3 och A4.

Tryckfiler

Utskriftsfiler

A2 utskrift

A3 utskrift

A4 utskrift