LÅT OSS TALA OM ETIK – NY PÅ JOBBET

Utan att vi tänker på det möter vi ständigt situationer i vårt vardagliga arbete som kräver att vi gör ett ställningstagande. Vi väger in våra kunskaper (vetenskap) och våra vetskaper (beprövad erfarenhet) i vissa situationer inom loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen. Vad vi inte tänker på är att många av de ställningstaganden vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt handlande utifrån vår moral.
Det är när vi börjar fundera över dessa handlingar och motiven för dem som vi börjar reflektera etiskt. Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden och intressen som står i konflikt till varandra, så kallade etiska dilemman.
Under 2018 kommer varje nummer av Laboratoriet innehålla en situation som du kan stöta på som biomedicinsk 
analytiker. Olika kollegor kommer att reflektera över situationen. Kanske du vill vara en av dem? Du får också gärna bidra med en situation du skulle vilja att fler reflekterar över. Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se

 

DILEMMA

Nyexad. Första jobbet på labb. Framme vid målet efter tre års studier, sugen på att äntligen få använda dina kunskaper. Det laboratorium du kommer till har bra arbets- och metodbeskrivningar. Du blir tillsagd att säga till om du hittar något i beskrivningarna som är oklart och gör att de blir svåra att följa. Det känns bra, men när du ifrågasätter rutiner som du anser skulle kunna äventyra patientsäkerheten möts du av oförstånd. Av ett ”så har vi alltid gjort”, punkt.

 

ÄR DET ETIK VI TALAR OM?

Denna situation berör (minst) två etiska principer: ”Principen att inte skada” och ”Principen att göra gott”: Om jag säger något kanske jag skadar arbetsmiljön i gruppen, samtidigt skadas kanske en patient om jag håller tyst. Liknande konflikt föreligger om vi tänker oss att vi ska göra gott. Frågan blir då: För vem ska vi göra gott, arbetskamraterna eller patienterna? Det kan faktiskt också vara så att vad som blir gott är olika om vi tänker kortsiktigt eller långsiktigt. Är det till exempel bra för arbetskamraterna och arbetsmiljön på längre sikt om vi inte utför vårt arbete på ett patientsäkert sätt? I vågskålen mellan de olika alternativen kan vi också lägga vår yrkesetiska kod. En yrkesetisk kod som både innehåller punkter om att vi ska arbeta aktivt för en god arbetsmiljö och att vi ska ingripa vid missförhållanden.

Är det enbart den nyanställde som har ansvar för att upprätthålla ett gott arbetsklimat? Hur påverkar ett sådant tankesätt den nyanställdes mående och prestation? Vad har vi med många år på arbetsplatsen för ansvar att skapa ett öppet klimat? Det tål också att reflekteras över hur jag som erfaren vägleder nya medarbetare och andra kolleger. Det är ett ansvar vi har både gentemot dem och våra patienter, även om det kan kännas obekvämt. Exempelvis om en ny medarbetare hellre frågar än läser metodbeskrivningen: Är det då inte bättre att (om möjligt) hänvisa till metodbeskrivningen, så att medarbetaren lär sig att veta var hen kan hitta beskrivningar under jourtid? Skulle det också kunna vara ett sätt att stärka de nya, då de i så fall kan hänvisa till metodbeskrivningarna (och ackreditering) när ”gamlingarna” kommer med sådant som inte stämmer?

Det är positivt om laboratoriet insett att nyanställda är bra ”korrekturläsare” av metod- och arbetsbeskrivningar. Det är viktigt att de är tydliga och inte kan missförstås i en akut situation. Nyexaminerade kan också vara källa till ny kunskap och forskning, speciellt om man inte har för vana att avsätta tid för inläsning av vetenskapliga artiklar. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) går det att läsa i andra kapitlet 1§ att ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet…”.

Skulle detta kunna tolkas som att vi alltid ska ta in de vetenskapliga rön som den nyexaminerade kommer med? Vad avses med beprövad erfarenhet? Att vi ska ta tillvara på den tysta kunskap som år av arbete som biomedicinsk analytiker ger? Samtidigt finns inom labb, liksom i många andra branscher, rutiner/handhavanden som är allmänt vedertagna, till och med internationellt, men som inte bekräftas av någon faktiskt forskning.

Att inte skada och att göra gott är väl att skapa ett arbetsklimat där allas kunskaper, vetskaper och erfarenheter tas till vara? Där ingenting är heligt, utom att tillsammans hitta vägar för att nå den bästa patientsäkerheten.

 

Hur tänker du?

Fortsätt gärna att reflektera vidare tillsammans med dina arbetskamrater, exempelvis på ett APT. Hör av er med era reflektioner till laboratoriet@ibl-inst.se

Utan att vi tänker på det möter vi ständigt situationer i vårt vardagliga arbete som kräver att vi gör ett ställningstagande. Vi väger in våra kunskaper (vetenskap) och våra vetskaper (beprövad erfarenhet) i vissa situationer inom loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen. Vad vi inte tänker på är att många av de ställningstaganden vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt handlande utifrån vår moral.
Det är när vi börjar fundera över dessa handlingar och motiven för dem som vi börjar reflektera etiskt. Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden och intressen som står i konflikt till varandra, så kallade etiska dilemman.
Under 2018 kommer varje nummer av Laboratoriet innehålla en situation som du kan stöta på som biomedicinsk 
analytiker. Olika kollegor kommer att reflektera över situationen. Kanske du vill vara en av dem? Du får också gärna bidra med en situation du skulle vilja att fler reflekterar över. Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se

 

DILEMMA

Nyexad. Första jobbet på labb. Framme vid målet efter tre års studier, sugen på att äntligen få använda dina kunskaper. Det laboratorium du kommer till har bra arbets- och metodbeskrivningar. Du blir tillsagd att säga till om du hittar något i beskrivningarna som är oklart och gör att de blir svåra att följa. Det känns bra, men när du ifrågasätter rutiner som du anser skulle kunna äventyra patientsäkerheten möts du av oförstånd. Av ett ”så har vi alltid gjort”, punkt.

 

ÄR DET ETIK VI TALAR OM?

Denna situation berör (minst) två etiska principer: ”Principen att inte skada” och ”Principen att göra gott”: Om jag säger något kanske jag skadar arbetsmiljön i gruppen, samtidigt skadas kanske en patient om jag håller tyst. Liknande konflikt föreligger om vi tänker oss att vi ska göra gott. Frågan blir då: För vem ska vi göra gott, arbetskamraterna eller patienterna? Det kan faktiskt också vara så att vad som blir gott är olika om vi tänker kortsiktigt eller långsiktigt. Är det till exempel bra för arbetskamraterna och arbetsmiljön på längre sikt om vi inte utför vårt arbete på ett patientsäkert sätt? I vågskålen mellan de olika alternativen kan vi också lägga vår yrkesetiska kod. En yrkesetisk kod som både innehåller punkter om att vi ska arbeta aktivt för en god arbetsmiljö och att vi ska ingripa vid missförhållanden.

Är det enbart den nyanställde som har ansvar för att upprätthålla ett gott arbetsklimat? Hur påverkar ett sådant tankesätt den nyanställdes mående och prestation? Vad har vi med många år på arbetsplatsen för ansvar att skapa ett öppet klimat? Det tål också att reflekteras över hur jag som erfaren vägleder nya medarbetare och andra kolleger. Det är ett ansvar vi har både gentemot dem och våra patienter, även om det kan kännas obekvämt. Exempelvis om en ny medarbetare hellre frågar än läser metodbeskrivningen: Är det då inte bättre att (om möjligt) hänvisa till metodbeskrivningen, så att medarbetaren lär sig att veta var hen kan hitta beskrivningar under jourtid? Skulle det också kunna vara ett sätt att stärka de nya, då de i så fall kan hänvisa till metodbeskrivningarna (och ackreditering) när ”gamlingarna” kommer med sådant som inte stämmer?

Det är positivt om laboratoriet insett att nyanställda är bra ”korrekturläsare” av metod- och arbetsbeskrivningar. Det är viktigt att de är tydliga och inte kan missförstås i en akut situation. Nyexaminerade kan också vara källa till ny kunskap och forskning, speciellt om man inte har för vana att avsätta tid för inläsning av vetenskapliga artiklar. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) går det att läsa i andra kapitlet 1§ att ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet…”.

Skulle detta kunna tolkas som att vi alltid ska ta in de vetenskapliga rön som den nyexaminerade kommer med? Vad avses med beprövad erfarenhet? Att vi ska ta tillvara på den tysta kunskap som år av arbete som biomedicinsk analytiker ger? Samtidigt finns inom labb, liksom i många andra branscher, rutiner/handhavanden som är allmänt vedertagna, till och med internationellt, men som inte bekräftas av någon faktiskt forskning.

Att inte skada och att göra gott är väl att skapa ett arbetsklimat där allas kunskaper, vetskaper och erfarenheter tas till vara? Där ingenting är heligt, utom att tillsammans hitta vägar för att nå den bästa patientsäkerheten.

 

Hur tänker du?

Fortsätt gärna att reflektera vidare tillsammans med dina arbetskamrater, exempelvis på ett APT. Hör av er med era reflektioner till laboratoriet@ibl-inst.se

Läs mer

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Vårdförbundet avdelning Örebro skriver i en debattartikel om att bättre villkor för biomedicinska analytiker krävs för en god och säker vård. IBL håller med och vill betona vikten av en reglerad specialistutbildning för yrkesgruppen för att möta den snabba utvecklingen inom vården.

Vi instämmer i artikelförfattarens uppfattning om vikten av rätt kompetens på rätt plats. Vi i IBL, yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, har under en lång tid arbetat med frågan ”Vem gör vad på labb” för att säkerställa att personal med rätt kompetens som krävs utifrån ett patient- och kvalitetsperspektiv anställs på laboratorierna. Vi kan aldrig acceptera annonser som ”Vi söker biomedicinsk analytiker eller motsvarande”. Har man behov av alternativa kompetenser så ska det skrivas ut vilka det gäller.

Bristen på biomedicinska analytiker hör också ihop med att vi måste väcka intresse hos ungdomar för ett intressant och lärorikt yrke och där det även finns möjlighet till karriärutveckling. I IBL arbetar vi aktivt med att utveckla kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap och för att utveckla och stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker. Vi anordnar föreläsningar, kurser, konferenser och workshops i samverkan med verksamheterna där deras önskemål och behov tillgodoses.  En viktig fråga för våra medlemmar är att det även ska finnas möjlighet att specialistutbilda sig efter den 3-åriga grundutbildningen, liksom den specialistutbildning som finns för sjuksköteskor inom olika discipliner. En fråga som IBL driver tillsammans med Vårdförbundet, utbildare och arbetsgivare.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården som ställer krav på utbildning och kompetens men som också är viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs debattartikeln från Vårdförbundet avdelning Örebro

Agneta Colliander, IBL:s ordförande med styrelsen

Läs mer

De är ”Årets biomedicinska analytiker”

IBL:s styrelse ställdes inför ett svårt beslut när vinnare av utmärkelsen ”Årets biomedicinska analytiker” skulle väljas. Och i år delades priset ut i två kategorier; laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

Mikaela Kinnunen, Klinisk genetik i Umeå tilldelas utmärkelsen ”Årets biomedicinska analytiker” i kategorin laboratoriemedicin för aldrig svikande engagemang för professionens bästa. Hon har visat på professionens värde, förutsättningar och betydelse för att få yrket känt bland allmänheten och politiker i samband med konverteringen av biomedicinska analytiker-tjänster till tjänster för medicinska biologer inom Västerbottens läns landsting.

Vinnaren i kategorin klinisk fysiologi är Elin Svensson, Klinisk Fysiologi och hjärtmottagning i Luleå för bland annat sin gedigna kompetens och förmåga att anpassa sig efter patienter och anhörigas behov på ett professionellt sätt i alla situationer.

IBL har i år mottagit totalt sex nomineringar till utmärkelsen ”Årets biomedicinska analytiker” och det är första gången priset delas ut i två kategorier.
Vinnare får en prissumma på 2000 kr vardera.

 

”Decenniets Biomedicinska analytiker”

IBL:s styrelse har valt att utse Kristina Malm Janson, handläggare på Vårdförbundet, Lena Morgan, projektledare på SIS & Michel Silvestri, Enhetschef på Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland till ”Decenniets biomedicinska analytiker”. De prisas för sitt oförtröttliga påverkansarbete som resulterade i att biomedicinska analytiker blev ett legitimerat yrke 2006. Legitimationen för biomedicinska analytiker firade således 10 år den 1 april 2016.

Vinnarna kommer att uppvaktas i samband med IBL:s årsmöte den 4 maj  2017.

IBL:s styrelse utgör jury. Juryns beslut kan inte överklagas.

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

Ett steg närmare specialistutbildning för biomedicinska analytiker

De två senast åren har IBL och Vårdförbundet intensivt drivit påverkansarbetet för att specialistutbildning på avancerad nivå ska inrättas för yrkesgruppen. Igår skickade organisationerna en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

De två senast åren har IBL och Vårdförbundet intensivt drivit påverkansarbetet för att specialistutbildning på avancerad nivå ska inrättas för yrkesgruppen. Igår skickade organisationerna en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Förslaget bygger på det nationellt uttalade behovet av specialistutbildade biomedicinska analytiker inom vården. Bakom det gemensamma förslaget står även samtliga lärosäten i Sverige som utbildar biomedicinska analytiker.

-Äntligen har vi kommit så långt och nu ser vi fram emot ett möte med representanter från Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där vi kan fortsätta diskutera en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker, säger Agneta Colliander, IBL:s ordförande.

Inrättandet av specialistutbildningen är avgörande för att man ska kunna möta den snabba utvecklingen inom vården som ställer krav på utbildning och kompetens, men det är också viktig för framtidens kompetensförsörjning.

-Unga människor i dag vill se en möjlig karriärutveckling inom yrket de väljer och där är specialistutbildningen en viktig pusselbit, förklarar Colliander.

Tanken är att specialistutbildningen ska ha en tydlig klinisk förankring i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Den ska regleras i högskoleförordningen och leda till en skyddad specialistbeteckning. Lärosäten kommer att samarbeta för att kunna erbjuda studenterna möjlighet till individuell specialisering och samtidigt utnyttja specialkompetens inom olika områden.

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

De är nominerade till Årets biomedicinska analytiker

Varje år delar IBL utmärkelsen – Årets Biomedicinska analytiker.
Den delas ut till någon som har gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, på arbetsplatsen eller inom forskning. Det kan också vara något som är till nytta för professionen eller som arbetskollegor har glädje av.

De nominerade till Årets biomedicinska analytiker 2016 är:

 

*Madeleine Nilsson, Klinisk fysiologi i Lund för sitt övergripande kvalitetsarbete inom verksamheten.

 

*Mikaela Kinnunen, Klinisk genetik i Umeå för aldrig svikande engagemang och motstånd vid konverteringen av biomedicinska analytiker-tjänster till medicinska biologer inom Västerbottens läns landsting.

 

*Annica Andreasson, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund för uppbyggnaden och utvecklingen av den flödescytometriska verksamheten vid Immunologiska laboratoriet.

 

*Elin Svensson, Klinisk Fysiologi och hjärtmottagning i Luleå för bland annat sin gedigna kompetens och förmåga att anpassa sig efter patienter och anhörigas behov på ett professionellt sätt i alla situationer.

 

* Kristina Malm Janson, handläggare på Vårdförbundet, Lena Morgan, projektledare på SIS & Michel Silvestri, Enhetschef på Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland som ledde påverkansarbete för legitimationen under en lång tid och nådde framgång år 2006. Legitimationen för biomedicinska analytiker firade således 10 år den 1 april 2016.

 

* Cecilia Angehed, CeanLab AB vid Hästsjukhuset Solvalla för modet att starta ett eget laboratorium och visa att det går att driva ett företag som biomedicinsk analytiker.

 

IBL:s styrelse utgör jury och vinnaren kommer att utses i slutet av december.

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

Mångfald i arbetslivet berikar

IBL:s ordförande, Agneta Colliander, skriver om framtida kompetensbehov samt biomedicinska analytikers roll inom vården och laboratoriemedicin.

Söndag förmiddag. Strålande väder med klarblå himmel, fantastiska höstfärger och sol med frostbitet gräs. Den här årstiden beskriver många som en av de vackraste. För mig är hösten en mörkare tid och jag längtar bara efter vårens skira ljus och det första spirande gröna. På samma sätt som vi människor är olika och upplever våra årstider på olika sätt är även våra uppfattningar om vad som är viktigt i livet och arbetslivet olika. Mångfald berikar.

”Den legitimerade biomedicinska analytikerns kompetens behövs både nära vården och inom forskningen.”

Det leder mina tankar till våra diskussioner om vilken kompetens vården och laboratoriemedicin behöver i framtiden. Vården kommer att få en mer personcentrerad inriktning som kräver att man arbetar med en helhetssyn runt personen och inte bara ser den vårdbehövande som en patient. Hur kommer det att påverka laboratoriemedicin? Ska laboratoriemedicinsk kompetens närma sig vården och vara en tydlig partner eller kommer utvecklingen att gå mot en mer isolerad laboratorieverksamhet vars enda syfte är att leverera provsvar? Min vision är att biomedicinska analytiker tillsammans med övriga medarbetare inom laboratoriemedicin ska vara delaktiga som kunskapsbärare, informatörer, men även utvecklare av nya analyser och metoder i nära samarbete med den övriga vården.

Biomedicinska analytiker med ansvar för att informera, utbilda och vara sakkunniga har en viktig roll. På Diagnostikforum presenterades tre olika sätt att arbeta närmare vårdgivarna; en svensk (Skåne), en dansk och en norsk modell. Alla modeller beskriver den viktiga insatsen som den biomedicinska analytikern gör som kunskapsbärare och i akt av sin kompetens. Presentationer finns på www.diagnostikforum.se för dig som vill läsa mer.

Tekniken inom laboratoriemedicin fortsätter att utvecklas i allt snabbare takt. Det kommer att finnas stora, komplexa banautomationer och robotar vilket även ger nya arbetsuppgifter för biomedicinska analytiker med ökat fokus på bedömning och tolkning. Den legitimerade biomedicinska analytikerns kompetens behövs både nära vården och inom forskningen med inriktning på utveckling av nya analyser och metoder. En del kommer att tycka att arbetet i direkt samspel med vården är mest intressant medan andra kommer att rikta in sig på utveckling av metoder. Med andra ord, mångfald berikar.

Av: Agneta Colliander, IBL:s ordförande

Läs mer

Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker klar

I dag när frågan om vem som gör vad på laboratoriet har blivit allt mer aktuell finns det ett behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska analytikers specifika kunskaper.

IBL har arbetat fram ”Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker” som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Den ska kunna användas som stöd inom professionen och även fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

Dokumentet innehåller bland annat beskrivningar av kunskap och kompetensområden från grund- till forskarnivå nivå och kan även utgöra stöd vid kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. Vidare ska det bidra till att säkerställa kompetens för en god och säker vård, samt att öka både hälso- och sjukvårdens och samhällets förståelse för professionens betydelse.

Kompetensbeskrivningen har tagits fram av IBL:s styrelserepresentanter samt representanter från IBL:s vetenskapliga råd och bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå.

Ladda ner Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker 

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

Ingen samlad uppfattning bland chefer i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori

Som IBLs ordförande blir jag mycket fundersam över innehållet i Naturvetarnas debattartikel angående ”Tillgången till kompetens en ödesfråga för vården” som publicerades i gårdagens nätupplaga av Dagens Medicin. Samma dag som vi under Ledarforum ”Vem gör vad på framtidens laboratorium” diskuterar just denna fråga.

Agneta Colliander, IBL:s ordförande.
Agneta Colliander, IBL:s ordförande.

Det finns inte en samlad uppfattning bland chefer och ledare i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori utan att först se över vilka arbetsuppgifter som ska utföras. En hel del av de biomedicinska analytikernas mer rutinbetonade och mindre kvalificerade arbetsuppgifter kan utföras av andra kompetenser exempelvis undersköterskor utan att äventyra kvalitet och patientsäkerhet. Personer med utbildningar inom de ämnen som Naturvetarna räknar upp kan även de arbeta med en del av de arbetsuppgifter som utförs av biomedicinska analytiker men inte fullt ut ersätta dessa. Vi kan aldrig göra avkall på att vi ska arbeta under vetenskap och beprövad erfarenhet samt på ett kvalitativt och patientsäkert sett. Vi fick under dagen en presentation av bland annat Linköpings kompletteringsutbildning som är direkt anpassad för personer med dessa snarlika utbildningar. Denna utbildning ger efter ett år rätt att söka legitimation hos Socialstyrelsen. Det är den vägen vi ska gå. De mindre sjukhusen klarar inte sin verksamhet om de inte har legitimerade biomedicinska analytiker som kan utföra alla arbetsuppgifter. Man kan möjligtvis klara en eller ett par personer med annan kompetens.

IBL arbetar för alla biomedicinska analytikers professionella utveckling och är fackligt och politisk obunden. Vi har tagit fram en kompetensbeskrivning över yrket som tydligt redovisar vilka kompetenser och förmågor den biomedicinska analytikern har och som varit ute på remiss. Den presenterades även under gårdagens möte utan att vi fick några kommentarer att den inte var rättvisande.

Jag uppfattar inte att Naturvetarnas agerande främjar och tar vara på den biomedicinska analytikerns kompetens.

Läs Naturvetarnas debattartikel

Av: Agneta Colliander, IBL:s ordförande

Läs mer

Biomedicinska analytiker från hela världen samlades i Japan

Mellan den 31 augusti och 4 september hölls världskongressen för biomedicinska analytiker i Kobe, Japan. Deltagarna bjöds på ett brett vetenskapligt program, utställningar, närmare 600 postrar och japansk kultur.

thumb_IMG_7448_1024thumb_IMG_7454_1024thumb_IMG_7590_1024


Det är andra gången som Japan står värd för IFBLS världskongressen för biomedicinska analytiker. I år var temat ”International Innovation of Laboratory Medicine -Basic and Advanced” och närmare 2000 deltagare från alla världsdelar möttes för att utbyta kunskap och erfarenheter.


Pris för svensk poster

thumb_IMG_7695_1024
Jóna Guðjónsdóttir är 2:nd award winner för sin poster.

 Jóna Guðjónsdóttir, leg. biomedicinsk analytiker på Institutionen för onkologi och patologi, KI, vann pris för sin poster; Biobankning of prostata cancer: A novel technique for harvesting of fresh tissue from radical prostatectomy specimens.

Hennes metod där färsk prostata skivas enligt ett bestämt schema och fryses ned i -80 ˚C grader ökar chansen att hitta prostatatumörer i biobanksmaterial, tack vare bättre morfologi med tydliga cellkärnor och vävnadsstruktur.

Flera andra svenska posters presenterades under kongressen. IBL:s ordförande Agneta Colliander, deltog med en poster som presenterade Örebro universitets masterutbildningen i klinisk laboratoriemedicin.

 

 

Norsk president och svensk president elect i IFBLS

thumb_IMG_7685_1024
IFBLS:s nya styrelse. Marie Nora Roald från Norge valdes till president och Anne Berndt till president elect.

Kongressens sista dag hölls val till organisationens styrelse och Marie Nora Roald, seniorrådgivare i den norska organisationen, NITO, blev ny president i IFBLS.

Hon valdes in i IFBLS styrelse redan 2014 som president elect och kommer nu att fortsätta, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, att arbeta med att påverka alla processer och beslut som rör biomedicinska analytiker internationellt.

Samtidigt tar Anne Berndt, förbundsombudsman Vårdförbundet och medlem i IBL, platsen som president elect i världsorganisationens styrelse.

-Jag ser fram emot styrelsearbetet och att lära mig om och bidra till organisationen ur ett nytt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av vidareutveckling av IFBLS:s samarbete med WHO där man har börjat arbeta för personcentrerad och integrerad vård och var biomedicinska analytikers kompetens och bidrag behöver synliggöras, säger hon.

Världsorganisationen IFBLS:s medlemmar är 37 länder och världskongressen arrangeras vartannat år. Nästa gång möts biomedicinska analytiker från hela världen år 2018 i Florens, Italien.

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

Varför har vi legitimation?

Legitimationen är i grunden en förutsättning för både en skyddad yrkestitel och särskilda arbetsuppgifter som är förbehållna en viss yrkesgrupp. Vi har bett Åsa Wennberg, jurist på Socialstyrelsen, svara på de vanligaste frågorna om legitimationen samt klargöra vem som egentligen får göra vad inom hälso-och sjukvården.


Varför är vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården legitimerade?

– Legitimationen är ett garantibevis för en viss kunskapsnivå och lämplighet hos personen som utövar yrket. Exempelvis görs alltid en kontroll i belastningsregistret vid prövningen av om en person kan få legitimation.


Vad innebär en skyddad yrkestitel?

– Alla 21 stycken legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården har en skyddad yrkestitel. Det innebär att du inte får kalla dig biomedicinsk analytiker utan att ha en legitimation. Detta är reglerat i patientsäkerhetslagen, men det finns undantag och det gäller personer som gör den praktiktjänstgöring som krävs utöver examen för att få legitimation. En läkare under allmän tjänstgöring, AT, får till exempel titulera sig som läkare även om han eller hon inte har erhållit sin legitimation än.


Vad är ensamrätt till yrket ?

– Det är fem yrken som utöver skyddad yrkestitel även har ensamrätt till yrket. Det innebär att bara den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket. Det gäller apotekare, barnmorskor, receptarie, läkare
och tandläkare.


Vem bestämmer vilka yrkeskategorier som får anställas inom hälso- och sjukvården?

– Det är en arbetsgivarfråga. Arbetsgivaren bestämmer även vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar en befattning omfattas av. Arbetsuppgifter kan utföras av personer utan legitimation om arbetsgivaren bedömer att de har rätt kompetens för uppgiften. Undantag är arbetsuppgifter som särskilt reglerats i lag eller annan författning.


Vad innebär särskilt reglerade arbetsuppgifter?

– Det är arbetsuppgifter som bara en yrkesgrupp eller vissa yrkesgrupper får utföra och som särskilt
utpekats i lag eller annan författning. Blodgruppsbestämning samt godkännande av blodgivare är exempel på reglerade arbetsuppgifter som endast får utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I praktiken är väldigt få arbetsuppgifter reglerade.


Vilken roll spelar legitimationen när det gäller särskilt reglerade arbetsuppgifter?

– Det är tack vare legitimationen som en yrkesgrupp eller flera får utföra reglerade arbetsuppgifter.

 

NÄR ÄR DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER NÖDVÄNDIG?
Delegering är en speciell form av arbetsfördelning inom hälso- och sjukvården. Att delegera är att överlåta befogenhet, alltså vad någon får göra. Hälso- och sjukvårdens regelverk ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte vem som får utföra dem. Delegering behövs därför oftast inte för att fördela en arbetsuppgift. Många medicinska arbetsuppgifter kan till exempel fördelas till hälso- och sjukvårdspersonal utan legitimation utan att reglerna om delegering ska tillämpas. Delegering behövs bara för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte får utföra den och då krävs det också att det finns en bestämmelse som tillåter delegering. I praktiken innebär det att delegering främst är aktuell vid iordningställande och administrering av läkemedel inom annan hälso- och sjukvård än ambulanssjukvård och sluten vård.
Källa: VEM FÅR GÖRA VAD I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH TANDVÅRDEN? 

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer