Fullbokad Distans via Zoom 8 december, 2022

Diagnostikforum 2022

Diagnostikforum är mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker med fokus på diagnostik och metoder bortom de traditionella disciplingränserna.
Till anmälan