Distans via Zoom 8 december, 2022

Diagnostikforum 2022

Diagnostikforum är mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker med fokus på diagnostik och metoder bortom de traditionella disciplingränserna.
Till anmälan

Information

Pris: 1500 Pris för medlemmar: 900 Lokal: Distanskurs via Zoom

Program

Den 8 december är det dags för Diagnostikforum, mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker. Årets möte är digitalt och har temat bristen på biomedicinska analytiker. Vi kommer presentera en nulägesanalys där olika delar av bristen kommer diskuteras, såsom studentsituationen och pensionsavgångar, varför man lämnar hälso- och sjukvård samt exempel från olika delar av landet.

Dagen fortsätter med fokus på möjliga lösningar. Vilka behov finns i framtiden och hur får vi studenter att söka utbildningarna? Kan ökade karriärmöjligheter öka intresset för yrket och generera löneutveckling och yrkesstolthet? Som avslutning på dagen kommer en paneldebatt diskutera hinder och möjligheter för professionens utveckling framåt.

Preliminär programtid är 9-16

Varmt välkommen på ett viktigt möte om professionens framtid!

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?