Nätverksträff för disputerade biomedicinska analytiker

disputerade16feb

Nu är anmälan öppen till vårens nätverksträff för disputerade biomedicinska analytiker.

Vi ses i Zoom onsdagen 16 februari, kl 11.30-13.00.
Nätverksträffen är kostnadsfri för medlemmar i IBL (medlemskap i IBL är obligatoriskt).

Anmälan görs i formuläret längre ner på sidan.

Program

 • 11:30 -11:45 Presentation
  Varje deltagare presenterar sig själv med namn, forskningsfokus, arbetsplats och vistelseort.
 • 11:45 – 12:15 Återkoppling till det gånga året:
  -Tillbakablick till förra nätverksträffen (ett möte under 2021)
  -Tillbakablick till Diagnostik forum (Digital DF 2021)
  -Egna reflektioner om erfarenheter under pandemiläget
  -Goda exempel att dela med sig
 • 12:15 – 12:45 Hur vill vi att nätverket arbetar med för att ta till vara den breda kunskapsfälten som finns inom de disputerade Biomedicinsk Analytiker:
  -Egna förslag
  -Bilda grupper med gemensamma ämnesområdet
  -Skriva artiklar till laboratoriet där flera disputerade författar
  -Hur stödjer vi varandra
  -Hur deltar vi i utbildningar inom lärosäten (föreläsning, examinator, mm)
  -Specifika frågeställningar
  -Bidra med den specialist kunskapen man har för att stödja IBL olika råd
 • 12:45 – 13:00 Avslutning
  -Övriga frågor
  -Avrundning
  -Nästa möte

Hemuppgift:

Som hemuppgift kan man tänka sig att ta reda på var kan det finnas disputerade kollegor som kan tänka sig vara med i nätverket, det är trots allt mer än 600 Biomedicinsk Analytiker som har disputerad. Vi kan bjuda in de vi har fått kännedom om så att vi blir flera.

Påminnelse:

Ni som är med i nätverket för disputerade Biomedicinsk analytiker kan skicka era uppgifter och länk för er avhandling för att publiceras på IBL:s webbplats
Du kontaktar Marcus Rehnberg vår redaktör för Laboratoriet, marcus.rehnberg@ibl-inst.se för detta, välkommen.

Anmäl dig till nätverksträffen