10 februari 2021 disputerade

Nätverksträff för disputerade biomedicinska analytiker

Nu bjuder vi in till nätverksträff för vårt nätverk för disputerade biomedicinska analytiker. Tisdag 11 maj träffas vi för ett digitalt lunchmöte via Zoom.

disputerade

Preliminära programpunkter:

  • Lära känna varandra och hur vi har positionerat oss efter disputationen
  • Använda nätverket som ett plattform att hålla kontakt och sprida kunskap
  • Publicera projekt, forskning, projekt, resultat, artiklar, information i Laboratoriet
  • Kartläggning: inom vilka verksamheter befinner sig disputerade biomedicinska analytiker
  • Dela med sig av egna erfarenheter, ändringar efter disputationer
  • Hur ny kompetens tas till vara inom olika verksamheter
Till anmälan