Nätverk för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning.

Britta Willman – Årets studenthandledare 2018

Nomineringen tar upp hennes engagemang och förmågan att få studenter att känna sig välkomna på arbetsplatsen. En annan framgångsfaktor är enligt henne själv att hon tycker det är väldigt roligt att handleda. Läs intervjun med Årets studenthandledare 2018 – Britta Willman.

Britta Willman har utsetts till Årets studenthandledare 2018. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma den som på ett inspirerande sätt introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Årets studenthandledare 2018.
Britta Willman, Leg. Biomedicinsk analytiker, PhD Laboratorieinstruktör, Samordnare, Huvudhandledare Laboratoriemedicin, Klinisk kemi, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2018!

– Tack! Det känns bra, jag blev oerhört glad och stolt när jag fick veta det. Jag hade ingen aning om att jag var nominerad, så det blev verkligen en överraskning.

VILKA EGENSKAPER TROR DU DET ÄR SOM GÖR ATT JUST DU NOMINERATS?

– Jag är bra på att lyssna, jag ser till att vara tillgänglig och försöker vara uppmärksam på studenternas olika behov. Sammanlagt tror jag att det gör att studenterna kan känna sig trygga och ha tillit till mig som huvudhandledare. Sedan tycker jag att det är väldigt roligt att handleda, och det är nog en framgångsfaktor!

Britta har handlett studenter sedan 2015, först genom att gå bredvid dåvarande huvudhandledaren på Klinisk kemi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, och efter att ha genomgått den obligatoriska universitetsutbildningen blev hon officiellt huvudhandledare 2016. Hon säger att hon fortfarande lär sig saker, och att det inte finns någon standardmall för hur man handleder studenter. Alla studenter är olika och kräver handledning på olika sätt.

VIKTIGT ATT LÄMNA ETT GOTT INTRYCK HOS STUDENTERNA

Hennes egen tid som student på verksamhetsförlagd utbildning är ett positivt minne.

– Som student hade jag många bra handledare. Jag minns att handledarna gav mig förtroende att göra mycket och jag fick känna mig delaktig på arbetsplatsen vilket var viktigt för mig. Jag minns att lärarna på utbildningen sa att vi skulle se VFU:n som en arbetsintervju, så det var viktigt att vi skötte oss. Men nu när jag är huvudhandledare skulle jag vilja säga att det är minst lika viktigt att arbetsplatsen lämnar ett gott intryck hos studenterna, så att de vill komma tillbaka som kollegor, så det är också en drivkraft i mitt arbete. Anledningen till att jag sökte mig till Klinisk kemi var just en möjlighet att få undervisa och handleda, och jag fick också möjligheten att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

HA ROLIGT PÅ VÄGEN

Britta Willman berättar att det är väldigt givande att se studenterna utvecklas under tiden de är på arbetsplatsen. Att få se dem lära sig hur arbetsplatsen fungerar och få insikter om sig själva och sitt lärande. Hennes bästa tips till andra handledare och blivande handledare då?

– En bra grundstruktur kommer man långt med, men se till att ha så många verktyg i lådan som möjligt för att kunna anpassa handledningen allt eftersom. Och ha roligt på vägen!

NOMINERINGEN

”Britta är positiv, har bra energi och är väldigt engagerad i sin roll som handledare och har fått mig som student att känna mig välkommen på arbetsplatsen. Hon är väl förberedd, planerar schemat och sätter av tid till reflektion efter varje arbetsdag vilket är väldigt givande då det lätt kan bli många intryck och frågor under en praktik där mycket ska hinnas med. Praktiken ger en bra inblick i vad man kommer få jobba med om man söker sig till arbetsplatsen i framtiden och en känsla för hur man skulle trivas, att få bra handledning gör väldigt stor skillnad och därför vill jag verkligen hylla den stora insats som Britta gör på Klinisk kemi i Umeå.”

Läs mer

Kulturkrockar inom verksamhetsförlagd utbildning

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

thumb_IMG_7447_1024Förståelse för och kunskap om andra kulturer har blivit allt viktigare i dagens globaliserade värld och inte minst på arbetsplatser. I Sverige pågår just nu satsning på snabbspår för biomedicinska analytiker, vilket ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur vi som handledare hanterar dessa situationer och lika viktigt är det att vi tänker till och kalibrerar våra tankar, säger Maysae Quttineh, leg. biomedicinsk analytiker och ansvarig för IBL:s handledarnätverk.

Enligt World Values Surveys kulturella karta är Sverige det mest sekulariserade och individualistiska landet i världen. Det gäller därför att vara medveten om att människor från andra kulturer kan ha andra värderingar och syn på världen. Det kan handla om tidsuppfattning, könsroller eller klädkoder och vi behöver lära oss hur vi ska hantera detta.

– Många gånger handlar det om inställning samt hur flexibel man är på arbetsplatsen. Jag tror att dessa frågor kommer att bli allt viktigare i framtiden. I till exempel USA och England använder man interreligiösa kalendrar och tänker mycket mer inkluderande, medan vi i Sverige fortfarande är lite ovana vid det. I en globaliserad värld kan man, i ganska hög utsträckning, hålla kvar vid sitt sätt att vara, säger Maria Karlsson, verksam vid Örebro Teologiska Högskola, som föreläste om kultur- och religionskrockar under nätverksträffen.

Deltagarna diskuterade också hur man ska vidareutveckla nätverket och vikten av bra handledningsstrategi.

– Handledning av hög kvalitet är väldigt viktig under den verksamhetsförlagda utbildningen och där har vi även en chans att rekrytera ny personal till våra verksamheter. Vi kommer att fortsätta utveckla nätverket och planera utbildningar, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar, säger Maysae Quttineh.

Är du intresserad av att bli medlem i IBL:s nätverk för handledare eller veterinärmedicin?  Du anmäler dig via http://ibl-inst.se/kontakta-oss/ 

Maria Karlssons bästa tips för att underlätta kommunikation:

  • Bli medveten om dina egna fördomar och osäkerhet.
  • Du kan behöva förklara med andra och kanske enklare ord. Be studenten upprepa om du tror att hon eller han inte förstår. Försök att skapa en trygg och positiv miljö.
  • Samtala redan vid start om eventuella religiösa och ideologiska övertygelser och om de skulle kunna vålla problem i yrkesutövningen.
  • Om problem uppstår: våga ställa kritiska frågor utan att förolämpa.
  • Det finns möjlighet att ta hjälp av exempelvis imamer och präster för konstruktiva lösningar.

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

thumb_IMG_7447_1024Förståelse för och kunskap om andra kulturer har blivit allt viktigare i dagens globaliserade värld och inte minst på arbetsplatser. I Sverige pågår just nu satsning på snabbspår för biomedicinska analytiker, vilket ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur vi som handledare hanterar dessa situationer och lika viktigt är det att vi tänker till och kalibrerar våra tankar, säger Maysae Quttineh, leg. biomedicinsk analytiker och ansvarig för IBL:s handledarnätverk.

Enligt World Values Surveys kulturella karta är Sverige det mest sekulariserade och individualistiska landet i världen. Det gäller därför att vara medveten om att människor från andra kulturer kan ha andra värderingar och syn på världen. Det kan handla om tidsuppfattning, könsroller eller klädkoder och vi behöver lära oss hur vi ska hantera detta.

– Många gånger handlar det om inställning samt hur flexibel man är på arbetsplatsen. Jag tror att dessa frågor kommer att bli allt viktigare i framtiden. I till exempel USA och England använder man interreligiösa kalendrar och tänker mycket mer inkluderande, medan vi i Sverige fortfarande är lite ovana vid det. I en globaliserad värld kan man, i ganska hög utsträckning, hålla kvar vid sitt sätt att vara, säger Maria Karlsson, verksam vid Örebro Teologiska Högskola, som föreläste om kultur- och religionskrockar under nätverksträffen.

Deltagarna diskuterade också hur man ska vidareutveckla nätverket och vikten av bra handledningsstrategi.

– Handledning av hög kvalitet är väldigt viktig under den verksamhetsförlagda utbildningen och där har vi även en chans att rekrytera ny personal till våra verksamheter. Vi kommer att fortsätta utveckla nätverket och planera utbildningar, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar, säger Maysae Quttineh.

Är du intresserad av att bli medlem i IBL:s nätverk för handledare eller veterinärmedicin?  Du anmäler dig via http://ibl-inst.se/kontakta-oss/ 

Maria Karlssons bästa tips för att underlätta kommunikation:

  • Bli medveten om dina egna fördomar och osäkerhet.
  • Du kan behöva förklara med andra och kanske enklare ord. Be studenten upprepa om du tror att hon eller han inte förstår. Försök att skapa en trygg och positiv miljö.
  • Samtala redan vid start om eventuella religiösa och ideologiska övertygelser och om de skulle kunna vålla problem i yrkesutövningen.
  • Om problem uppstår: våga ställa kritiska frågor utan att förolämpa.
  • Det finns möjlighet att ta hjälp av exempelvis imamer och präster för konstruktiva lösningar.

Av: Jasenka Dobric

Läs mer

Välkommen som medlem i IBL:s Handledarnätverk

_MG_4006swL

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Men ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet. I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedicinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum. Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra handledningsstrategi.

_MG_4006swL

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Men ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet. I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedicinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum. Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra handledningsstrategi.

Läs mer