Nätverk för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning.

WP_Term Object
(
  [term_id] => 2
  [name] => Handledare
  [slug] => handledare
  [term_group] => 0
  [term_taxonomy_id] => 2
  [taxonomy] => category
  [description] => Nätverk för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning.
  [parent] => 0
  [count] => 2
  [filter] => raw
)
Kontaktinfo: Meriana Findakly

Kulturkrockar inom verksamhetsförlagd utbildning

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

thumb_IMG_7447_1024Förståelse för och kunskap om andra kulturer har blivit allt viktigare i dagens globaliserade värld och inte minst på arbetsplatser. I Sverige pågår just nu satsning på snabbspår för biomedicinska analytiker, vilket ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur vi som handledare hanterar dessa situationer och lika viktigt är det att vi tänker till och kalibrerar våra tankar, säger Maysae Quttineh, leg. biomedicinsk analytiker och ansvarig för IBL:s handledarnätverk.

Enligt World Values Surveys kulturella karta är Sverige det mest sekulariserade och individualistiska landet i världen. Det gäller därför att vara medveten om att människor från andra kulturer kan ha andra värderingar och syn på världen. Det kan handla om tidsuppfattning, könsroller eller klädkoder och vi behöver lära oss hur vi ska hantera detta.

– Många gånger handlar det om inställning samt hur flexibel man är på arbetsplatsen. Jag tror att dessa frågor kommer att bli allt viktigare i framtiden. I till exempel USA och England använder man interreligiösa kalendrar och tänker mycket mer inkluderande, medan vi i Sverige fortfarande är lite ovana vid det. I en globaliserad värld kan man, i ganska hög utsträckning, hålla kvar vid sitt sätt att vara, säger Maria Karlsson, verksam vid Örebro Teologiska Högskola, som föreläste om kultur- och religionskrockar under nätverksträffen.

Deltagarna diskuterade också hur man ska vidareutveckla nätverket och vikten av bra handledningsstrategi.

– Handledning av hög kvalitet är väldigt viktig under den verksamhetsförlagda utbildningen och där har vi även en chans att rekrytera ny personal till våra verksamheter. Vi kommer att fortsätta utveckla nätverket och planera utbildningar, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar, säger Maysae Quttineh.

Är du intresserad av att bli medlem i IBL:s nätverk för handledare eller veterinärmedicin?  Du anmäler dig via http://ibl-inst.se/kontakta-oss/ 

Maria Karlssons bästa tips för att underlätta kommunikation:

 • Bli medveten om dina egna fördomar och osäkerhet.
 • Du kan behöva förklara med andra och kanske enklare ord. Be studenten upprepa om du tror att hon eller han inte förstår. Försök att skapa en trygg och positiv miljö.
 • Samtala redan vid start om eventuella religiösa och ideologiska övertygelser och om de skulle kunna vålla problem i yrkesutövningen.
 • Om problem uppstår: våga ställa kritiska frågor utan att förolämpa.
 • Det finns möjlighet att ta hjälp av exempelvis imamer och präster för konstruktiva lösningar.

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

thumb_IMG_7447_1024Förståelse för och kunskap om andra kulturer har blivit allt viktigare i dagens globaliserade värld och inte minst på arbetsplatser. I Sverige pågår just nu satsning på snabbspår för biomedicinska analytiker, vilket ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur vi som handledare hanterar dessa situationer och lika viktigt är det att vi tänker till och kalibrerar våra tankar, säger Maysae Quttineh, leg. biomedicinsk analytiker och ansvarig för IBL:s handledarnätverk.

Enligt World Values Surveys kulturella karta är Sverige det mest sekulariserade och individualistiska landet i världen. Det gäller därför att vara medveten om att människor från andra kulturer kan ha andra värderingar och syn på världen. Det kan handla om tidsuppfattning, könsroller eller klädkoder och vi behöver lära oss hur vi ska hantera detta.

– Många gånger handlar det om inställning samt hur flexibel man är på arbetsplatsen. Jag tror att dessa frågor kommer att bli allt viktigare i framtiden. I till exempel USA och England använder man interreligiösa kalendrar och tänker mycket mer inkluderande, medan vi i Sverige fortfarande är lite ovana vid det. I en globaliserad värld kan man, i ganska hög utsträckning, hålla kvar vid sitt sätt att vara, säger Maria Karlsson, verksam vid Örebro Teologiska Högskola, som föreläste om kultur- och religionskrockar under nätverksträffen.

Deltagarna diskuterade också hur man ska vidareutveckla nätverket och vikten av bra handledningsstrategi.

– Handledning av hög kvalitet är väldigt viktig under den verksamhetsförlagda utbildningen och där har vi även en chans att rekrytera ny personal till våra verksamheter. Vi kommer att fortsätta utveckla nätverket och planera utbildningar, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar, säger Maysae Quttineh.

Är du intresserad av att bli medlem i IBL:s nätverk för handledare eller veterinärmedicin?  Du anmäler dig via http://ibl-inst.se/kontakta-oss/ 

Maria Karlssons bästa tips för att underlätta kommunikation:

 • Bli medveten om dina egna fördomar och osäkerhet.
 • Du kan behöva förklara med andra och kanske enklare ord. Be studenten upprepa om du tror att hon eller han inte förstår. Försök att skapa en trygg och positiv miljö.
 • Samtala redan vid start om eventuella religiösa och ideologiska övertygelser och om de skulle kunna vålla problem i yrkesutövningen.
 • Om problem uppstår: våga ställa kritiska frågor utan att förolämpa.
 • Det finns möjlighet att ta hjälp av exempelvis imamer och präster för konstruktiva lösningar.

Av: Jasenka Dobric

Läs mer

Välkommen som medlem i IBL:s Handledarnätverk

_MG_4006swL

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Men ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet. I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedicinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum. Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra handledningsstrategi.

_MG_4006swL

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Men ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet. I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedicinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum. Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra handledningsstrategi.

Läs mer