Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL, Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT.

WP_Term Object
(
  [term_id] => 5
  [name] => SKKT
  [slug] => skkt
  [term_group] => 0
  [term_taxonomy_id] => 5
  [taxonomy] => category
  [description] => Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL, Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT.
  [parent] => 0
  [count] => 5
  [filter] => raw
)
Kontaktinfo: Anna-Lena Henriksson

STIPENDIER TILL VÅRMÖTET i Uppsala 24-26 april 2018

Nu finns möjlighet att söka stipendier (vi delar ut åtta stycken) för konferensavgiften till Vårmöte Klinisk kemi och Transfusionsmedicin som går av stapeln i april. Information om själva konferensen och program finns på den här länken

Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin delar ut åtta stipendier för konferensavgiften (3 500 SEK + moms vid anmälan innan 28 februari) samt middagsbanketten på Uppsala slott. Ansökan ska vara oss tillhanda innan 15 februari, detta för att stipendiaterna ska kunna anmäla sig innan 28 februari. Motkrav är en kort berättelse/redogörelse om vad ni tyckte om Vårmötet – vad var bra eller dåligt och vad har du lärt dig och vad kommer dig till nytta.

Ansök innan 15 februari

Ansökan ska innehålla namn, arbetsplats och motivering till varför just du vill åka på Vårmötet.
Ansökan skickas till ewa.gronvall@hotmail.com innan 15 februari.
Långvarigt medlemskap i SKKT premieras och för att kunna söka ska du inte ha tilldelats stipendium från SKKT under 2017. De som får stipendier får besked snarast efter 15 februari.

FLER STIPENDIER

Det går även att söka andra stipendier från SKKT som gärna bidrar till konferenser, kurser med mera (dock inte till poängkurser). Dessa stipendier delas ut två gånger under 2018, ansök innan 25 maj för stipendier som delas ut på våren och innan 25 oktober för stipendier som delas ut hösten. Ansökan skickas till ewa.gronvall@hotmail.com.

Nu finns möjlighet att söka stipendier (vi delar ut åtta stycken) för konferensavgiften till Vårmöte Klinisk kemi och Transfusionsmedicin som går av stapeln i april. Information om själva konferensen och program finns på den här länken

Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin delar ut åtta stipendier för konferensavgiften (3 500 SEK + moms vid anmälan innan 28 februari) samt middagsbanketten på Uppsala slott. Ansökan ska vara oss tillhanda innan 15 februari, detta för att stipendiaterna ska kunna anmäla sig innan 28 februari. Motkrav är en kort berättelse/redogörelse om vad ni tyckte om Vårmötet – vad var bra eller dåligt och vad har du lärt dig och vad kommer dig till nytta.

Ansök innan 15 februari

Ansökan ska innehålla namn, arbetsplats och motivering till varför just du vill åka på Vårmötet.
Ansökan skickas till ewa.gronvall@hotmail.com innan 15 februari.
Långvarigt medlemskap i SKKT premieras och för att kunna söka ska du inte ha tilldelats stipendium från SKKT under 2017. De som får stipendier får besked snarast efter 15 februari.

FLER STIPENDIER

Det går även att söka andra stipendier från SKKT som gärna bidrar till konferenser, kurser med mera (dock inte till poängkurser). Dessa stipendier delas ut två gånger under 2018, ansök innan 25 maj för stipendier som delas ut på våren och innan 25 oktober för stipendier som delas ut hösten. Ansökan skickas till ewa.gronvall@hotmail.com.

Läs mer

En medlemsavgift – två medlemskap

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) är från och med 1 januari 2016 en sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende på biomedicinska analytikerutbildningens förändringar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för dem med inriktningen klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det har också inneburit att styrelsen haft svårt att nå fram med information om föreningen och att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett bollplank gällande vår disciplin.

VÅRMÖTET

Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlemsavgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och annan input.

STIPENDIER

Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse av hur stipendiet användes, som kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra texter av vikt för sektionen kan publiceras på sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag till styrelsen.

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT). Ansökan om medlemskap i IBL görs enklast här

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) är från och med 1 januari 2016 en sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende på biomedicinska analytikerutbildningens förändringar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för dem med inriktningen klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det har också inneburit att styrelsen haft svårt att nå fram med information om föreningen och att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett bollplank gällande vår disciplin.

VÅRMÖTET

Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlemsavgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och annan input.

STIPENDIER

Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse av hur stipendiet användes, som kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra texter av vikt för sektionen kan publiceras på sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag till styrelsen.

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT). Ansökan om medlemskap i IBL görs enklast här

Läs mer

SKKT:s nya styrelse

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Läs mer

Sök stipendier från SKKT

Sök stipendier från Sektionen för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2017!

Stipendiaten skall inneha medlemskap i SKKT(fd RKKT) sedan minst ett år, långvarigt medlemskap prioriteras.

SKKT utlyser stipendier för Vårmöte i Klinisk kemi som går av stapeln den 5-7 april i Halmstad.
Stipendier kan även sökas för deltagande i andra kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för den biomedicinska fortbildningen inom Klinisk Kemi och transfusionsmedicin.

Poängkurser anordnade av Vårdhögskolor godkänns ej.

Generellt gäller att stipendiat förväntas lämna en skriftlig rapport inom en månad efter avslutad aktivitet till styrelsen för SKKT efter medlens användande.

Rapporten försöker vi få publicerad i tidningen Laboratoriets på Sektionen sida.

Outnyttjade medel till sökt aktivitet, skall återgå till sektionen.

Ansök senast: 10 februari 2017 
PDF Anmälan: SKKT Stipendieansökan
Ansökan mailas till: ewa.gronvall@regiongavleborg.se

Sök stipendier från Sektionen för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2017!

Stipendiaten skall inneha medlemskap i SKKT(fd RKKT) sedan minst ett år, långvarigt medlemskap prioriteras.

SKKT utlyser stipendier för Vårmöte i Klinisk kemi som går av stapeln den 5-7 april i Halmstad.
Stipendier kan även sökas för deltagande i andra kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för den biomedicinska fortbildningen inom Klinisk Kemi och transfusionsmedicin.

Poängkurser anordnade av Vårdhögskolor godkänns ej.

Generellt gäller att stipendiat förväntas lämna en skriftlig rapport inom en månad efter avslutad aktivitet till styrelsen för SKKT efter medlens användande.

Rapporten försöker vi få publicerad i tidningen Laboratoriets på Sektionen sida.

Outnyttjade medel till sökt aktivitet, skall återgå till sektionen.

Ansök senast: 10 februari 2017 
PDF Anmälan: SKKT Stipendieansökan
Ansökan mailas till: ewa.gronvall@regiongavleborg.se

Läs mer

Senaste nytt från Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Läs mer