Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL, Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT.

WP_Term Object
(
  [term_id] => 5
  [name] => SKKT
  [slug] => skkt
  [term_group] => 0
  [term_taxonomy_id] => 5
  [taxonomy] => category
  [description] => Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL, Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT.
  [parent] => 0
  [count] => 3
  [filter] => raw
)
Kontaktinfo: Anna-Lena Henriksson

SKKT:s nya styrelse

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Läs mer

Sök stipendier från SKKT

Sök stipendier från Sektionen för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2017!

Stipendiaten skall inneha medlemskap i SKKT(fd RKKT) sedan minst ett år, långvarigt medlemskap prioriteras.

SKKT utlyser stipendier för Vårmöte i Klinisk kemi som går av stapeln den 5-7 april i Halmstad.
Stipendier kan även sökas för deltagande i andra kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för den biomedicinska fortbildningen inom Klinisk Kemi och transfusionsmedicin.

Poängkurser anordnade av Vårdhögskolor godkänns ej.

Generellt gäller att stipendiat förväntas lämna en skriftlig rapport inom en månad efter avslutad aktivitet till styrelsen för SKKT efter medlens användande.

Rapporten försöker vi få publicerad i tidningen Laboratoriets på Sektionen sida.

Outnyttjade medel till sökt aktivitet, skall återgå till sektionen.

Ansök senast: 10 februari 2017 
PDF Anmälan: SKKT Stipendieansökan
Ansökan mailas till: ewa.gronvall@regiongavleborg.se

Sök stipendier från Sektionen för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2017!

Stipendiaten skall inneha medlemskap i SKKT(fd RKKT) sedan minst ett år, långvarigt medlemskap prioriteras.

SKKT utlyser stipendier för Vårmöte i Klinisk kemi som går av stapeln den 5-7 april i Halmstad.
Stipendier kan även sökas för deltagande i andra kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för den biomedicinska fortbildningen inom Klinisk Kemi och transfusionsmedicin.

Poängkurser anordnade av Vårdhögskolor godkänns ej.

Generellt gäller att stipendiat förväntas lämna en skriftlig rapport inom en månad efter avslutad aktivitet till styrelsen för SKKT efter medlens användande.

Rapporten försöker vi få publicerad i tidningen Laboratoriets på Sektionen sida.

Outnyttjade medel till sökt aktivitet, skall återgå till sektionen.

Ansök senast: 10 februari 2017 
PDF Anmälan: SKKT Stipendieansökan
Ansökan mailas till: ewa.gronvall@regiongavleborg.se

Läs mer

Senaste nytt från Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Läs mer