Tidigare Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT).

WP_Term Object
(
  [term_id] => 5
  [name] => SKKT
  [slug] => skkt
  [term_group] => 0
  [term_taxonomy_id] => 5
  [taxonomy] => category
  [description] => Tidigare Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är numera en sektion i IBL: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT).
  [parent] => 0
  [count] => 3
  [filter] => raw
)
Kontaktinfo: Anna-Lena Henriksson Anna-Lena Henriksson

En medlemsavgift – två medlemskap

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) är från och med 1 januari 2016 en sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende på biomedicinska analytikerutbildningens förändringar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för dem med inriktningen klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det har också inneburit att styrelsen haft svårt att nå fram med information om föreningen och att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett bollplank gällande vår disciplin.

VÅRMÖTET

Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlemsavgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och annan input.

STIPENDIER

Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse av hur stipendiet användes, som kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra texter av vikt för sektionen kan publiceras på sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag till styrelsen.

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT). Ansökan om medlemskap i IBL görs enklast här

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) är från och med 1 januari 2016 en sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende på biomedicinska analytikerutbildningens förändringar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för dem med inriktningen klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det har också inneburit att styrelsen haft svårt att nå fram med information om föreningen och att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett bollplank gällande vår disciplin.

VÅRMÖTET

Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlemsavgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och annan input.

STIPENDIER

Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse av hur stipendiet användes, som kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra texter av vikt för sektionen kan publiceras på sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag till styrelsen.

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT). Ansökan om medlemskap i IBL görs enklast här

Läs mer

SKKT:s nya styrelse

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Under årsmötet i Stockholm som hölls i slutet av maj valdes SKKT:s nya styrelse. Styrelsens mandattid utgår år 2019.

 

 

 

 

Läs mer

Senaste nytt från Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Från och med 1 januari 2016 är vi en sektion under IBL på ett annorlunda vis än vi varit under 2015. Varför vi gjort denna ändring är egentligen ganska enkel. Det är svårt att driva en verksamhet på tre personer som alla jobbar i ett bristyrke med minimal tid att uträtta storverk på arbetstid. Och fritiden räcker inte till för allt man vill samtidigt som avstånden i landet medför en del trassel.

Från och med 1 januari är vi en sektion under IBL som då är huvudförening i paraplyorganisationen. Sektionen ska ha ett nära samarbete med IBL´s styrelse och samtliga medlemmar i sektionen är medlemmar i IBL. Det utgår endast en avgift och man är då medlem i både IBL och sektionen. Alla sektioner under IBL kan utveckla egna nätverk och forum för specifika frågor där dessa medlemmar inte automatiskt blir medlem i IBL t.ex. på Facebook. Alla i paraplyorganisationen har ett ansvar att sprida information om vårt yrke på olika platser. Mer om samarbetsavtalet finns att läsa på IBL´s Hemsida. www.ibl-inst.se. Hemsidan RKKT är stängd sedan den 31 december, vi kommer att ha en flik under IBL då deras nya hemsidan startar. Sektionen har även bytt logga till ovan visade logga, detta för att visa på samarbetet med IBL.

Vad gäller Sektionen, SKKT, så kommer vi närvara vid Vårmötet i Malmö 2016, 11-13 maj. Hur vi kommer att synas eller göra är i dagsläget inte klart men vi behöver hjälp av medlemmar. Kom gärna med idéer till oss i styrelsen. 
Vi kommer i samband med IBL´s årsmöte den 21 april mest troligt ha vårt årsmöte. Denna dag är också en Kvalitetsdag inom IBL´s kursverksamhet med inriktning Klinisk kemi/transfusionsmedicin. För att möjliggöra deltagande i Stockholm den 21/4 kan alla SKKT-medlemmar söka bidrag för resan, billigaste/smartaste färdsätt. 
Sektionen kommer fortsätta att dela ut stipendier till olika kurser. Vi kommer att arrangera konferenser/kurser med IBL eller om vi vill enskilt.

Vad önskar vi då från våra medlemmar? 
I dagsläget har SKKT ombud i nästan alla län, det saknas dock några. Man kan vara flera ombud i samma län så därför vill vi gärna veta om det finns några medlemmar som vill vara ombud i sitt län. Som ombud hjälper du föreningen att sprida information, ragga nya medlemmar och svara på frågor från medlemmar i ditt område. Man propagerar också för föreningens olika kurser och uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Man uppmuntrar även medlemmar att skriva artiklar om olika saker inom vårt yrke, till exempel om sitt dagliga arbete, konferenser man deltagit i eller om man gjort något inom forskningen. Det går att skriva om allt som kan intressera andra inom vårt yrke. Som ombud i SKKT kan du även ha en roll som länsombud för IBL med uppdrag att ta emot och sprida information inom hela laboratoriemedicinen.

Vänligen Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin´s styrelse Kamran, Ewa och Anna-Lena.

Vill du ingå i SKKT-styrelse? Skicka ett mail till alhskkt@gmail.com

Läs mer